Domein
Categorie

Innovatiepartnerschap: ideale aanbestedingsvorm voor project Sterke Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterken, zodat deze ook in de toekomst veilig blijft. De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt komt een groot deel van de Randstad onder water te staan, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk de komende jaren versterkt, over een totale lengte van 55 km, verdeeld over 6 deeltrajecten.

Afstemmen met omgeving

Onder de naam Sterke Lekdijk zal de dijkversteviging gerealiseerd worden. Maar niet door alleen zand te schuiven en op te hogen, stelt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). “De dijk simpelweg over de hele lengte hoger en breder maken, zoals dit eeuwenlang ging, gaat niet meer”, stelt Waldo Molendijk, contractmanager van het project Sterke Lekdijk van HDSR. “We willen een versterking van de oude dijk die past in het landschap en is afgestemd met de omgeving. Daarom zijn we op zoek naar vindingrijke bouwers die de dijk versterken met slimme innovaties. De aanbesteding ervan is mede daardoor en door de omvang zeer complex. En vraagt dus om een andere aanpak.”

Innovatiepartnerschap

Volgens Molendijk was het hele programma in een keer aanbesteden geen optie, daarvoor is het project te groot. Maar zes losse aanbestedingen wilde het waterschap ook niet. Te onvoorspelbaar. Daarom koos HDSR voor een relatief nieuwe vorm: innovatiepartnerschap. Molendijk licht toe: “Bij deze contractvorm selecteren we niet - alleen - op prijs, maar met name op innovatieplannen, de inzet van nieuwe technieken en hoe procesmatig de aannemers willen gaan werken. Ook zijn we benieuwd naar hun ideeën over hoe ze met stakeholders als overheden, buurtbewoners en belangenverenigingen willen gaan samenwerken.”

Duurzaamheid

Molendijk is blij met deze contractvorm die goed aansluit bij hun eigen projectdoelen, zoals duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. “De Lekdijk is een fantastisch mooie dijk, misschien wel de mooiste van Nederland, die we absoluut willen behouden. Tegelijkertijd hebben we oog voor biodiversiteit, klimaatbeheersing, energietransitie, toepassing van circulaire grond en CO2-reductie. Zo zullen we onderzoeken of maatregelen voor waterveiligheid slim kunnen worden gecombineerd met andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals kansen voor recreatie en natuurgebieden, het behoud van boomgaarden vlak achter de dijk en grondwinning uit de uiterwaarden voor hergebruik.”

Het project staat natuurlijk nog in de kinderschoenen, benadrukt Molendijk. “Maar het is nu al geweldig om te zien hoeveel er mogelijk is, hoe iedereen bereid is tot samenwerking en om van elkaar te leren. Dat belooft veel goeds voor de toekomst!”

Utrecht Region Get Connected jaarcongres 

Tijdens het Utrecht Region Get ConnectedJaarcongres op 10 oktober zal contractmanager Waldo Molendijk een lezing geven over het proces van deze aanbesteding, over belangenvereniging tussen opdrachtgever en -nemer en het daadwerkelijk realiseren van innovaties in zo’n meerjarig en grootschalig project. Waldo gaat graag met u in discussie over de stelling: Met Innovatiepartnerschap snijdt het mes aan twee kanten. Voor meer informatie over het jaarcongres kunt u terecht op: 

Utrecht Region Get Connected jaarcongres

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256