Domein

Innovatieve startups zorgen voor ruim 600 nieuwe banen

De regio Utrecht en stad Amersfoort tellen bij elkaar meer dan 140 innovatieve startups die sinds 2011 zijn gestart en nu nog steeds actief zijn. Deze bedrijven zijn succesvol en groeien ook: sinds 2011 bieden zij maar liefst 92% meer banen. 

Dat blijkt uit de 'Nulmeting startup ecosysteem in de regio Utrecht', uitgevoerd door de Economic Board Utrecht onder regie van StartupUtrecht. Dit samenwerkingsverband van partners in de brede regio Utrecht zet zich in voor versterking van het startupklimaat in de stad en de regio. Het onderzoek is gebaseerd op data uit het provinciaal bedrijvenregister en op interviews.

Definitie vastgesteld

Startups staan in het middelpunt van de belangstelling, maar het meten van de bijdrage van startups aan de regionale economie is lastig omdat er geen vaste definitie bestaat van een startup: dat kan een softwaredeveloper zijn maar ook een biotechnologisch bedrijf of ingenieursbureau. Voor deze nulmeting is daarom allereerst een definitie vastgesteld waaraan een startup moet voldoen om in de meting te worden meegenomen: een bedrijf dat tussen 1 en 5 jaar jong is, bij de start minimaal 2 en maximaal 20 mensen in dienst had, en een innovatief product of dienst op de markt brengt met groeipotentie.

Niet iedere startende onderneming is een startup. In het onderzochte gebied (zie voetnoot) starten ieder jaar tussen de 11.000 en 12.000 bedrijven. De helft daarvan houdt het binnen vijf jaar voor gezien. Slechts een beperkt deel van de starters blijkt een innovatieve startup: sinds 2011 zijn er 141 innovatieve startups opgericht die nog steeds economisch actief zijn en groeien. Rabobank Nederland schatte het aantal startups opgericht in 2015 op 400 voor heel Nederland.

Werken aan een volwassen Utrechts startupklimaat

De cijfers en inzichten geven volgens Heerd-Jan Hoogeveen, programmamanager Diensteninnovatie van de Economic board Utrecht (EBU), aan dat Utrecht een stabiel startupklimaat heeft. “Uit ons onderzoek blijkt dat de innovatieve startups ook echt voor werkgelegenheid zorgen in Utrecht. Onder de vlag van StartupUtrecht investeren partijen zoals de gemeenten, incubators en de EBU daarom in een verdere ontwikkeling van het startup-ecosysteem. Daarbij leggen we nadruk op drie onderdelen: de toegang tot kapitaal, launching customers en talent. Daar zien we nog ruimte voor verbetering. Als we dit onderzoek over drie jaar herhalen, willen we niet meer een stabiel beeld zien, maar serieuze groei.”

Bekijk de 141 innovatieve startups op de interactieve kaart

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.