Domein
Thema
  • Circulaire economie
Initiatief
Categorie

Insert: collectief zonder winstoogmerk geeft circulaire bouw een gezicht

Getriggerd door onder andere de sloop van twee ziekenhuizen in Amersfoort, de Lichtenberg en het Elisabeth, heeft het Veenendaalse ingenieursbureau BOOT een paar jaar geleden besloten dat het tijd is voor actie om herbruikbare bouw-, groen- en civiele materialen weer een nieuwe bestemming te geven. Om dit circulaire proces op gang te brengen, zijn nieuwe samenwerkingsvormen nodig. Zo ontstond Insert, een collectief zonder winstoogmerk, dat partijen in de bouwketen wil verbinden en ondersteunen om samen de transitie naar circulaire bouw mogelijk te maken. Dat doet Insert met een marktplaats voor herbruikbare (bouw)materialen, bomen, planten en materialen uit de buitenruimte.

Marktplaats om volume van (bouw)materialen te krijgen

Peter Kreukniet, Programmamanager Circulair bij BOOT en coördinator van Insert, legt uit waarom de stap naar circulair bouwen vaak zo lastig is. “Architecten en aannemers willen vaak wel gebruik maken van materialen die voortkomen uit sloopprojecten, maar ze kunnen bijvoorbeeld niet de 20 deuren vinden die ze nodig hebben voor hun project. Zo is het idee voor een marktplaats ontstaan. Als alle bedrijven op een marktplaats aangeven wat er in opslag ligt aan gebruikte materialen en wat er in de nabije toekomst vrijkomt aan materialen uit sloopprojecten die nog moeten starten, kunnen architecten wel die 20 deuren vinden, maar misschien bij 2 of 10 verschillende bedrijven”. De marktplaats bevordert zo het invoegen (‘insert’) van gebruikte materialen in nieuwe projecten en de buitenruimte.

Materialen- en grondstoffeninventarisaties als het gebouw nog staat

Omdat niet altijd bekend is wat er allemaal aan herbruikbare (bouw)materialen in een gebouw aanwezig is, doet Insert ook inventarisaties. In bestaande gebouwen voeren ze op een systematische manier Materialen- en grondstoffeninventarisaties uit. Aan het eind van het bezoek is alles wat zichtbaar is binnen en aan het gebouw in kaart gebracht in een digitaal systeem, met foto’s en uitgebreide omschrijvingen.  Dat alles komt in een bibliotheek en wordt ook op de marktplaats gepubliceerd en kan ook indien gewenst op Madaster worden geplaatst. Bij de beschrijvingen is trouwens ook opgenomen op welke locaties de materialen zich bevinden. Kreukniet:” We willen natuurlijk ook bijdragen aan CO2-reductie en dan wil je niet voor een kozijn naar Groningen rijden vanuit Maastricht”. Voor de opslag van materialen worden gebruik gemaakt van zogenaamde hubsdie dienen als tijdelijke opslagplaats.

Samenwerken en verdienen zonder winstoogmerk

Volgens Kreukniet draait het allemaal om samenwerken en vertrouwen. Daarom is ook gekozen voor een collectief, dat geen winstoogmerk heeft. Hoewel Boot de initiatiefnemer is, is Insert een echte samenwerking tussen partijen uit de sloopbranche. Al snel deden 12 sloopbedrijven mee. Nu zijn ook de groenbranche en civiel aangehaakt. Dat het collectief geen winstoogmerk heeft, wil niet zeggen dat er geen geld verdiend wordt. De bedrijven zelf verdienen weldegelijk met de verkoop van materialen. De marktplaats koppelt vraag en aanbod, maar de uiteindelijke afspraken en deals maken de bedrijven zelf onderling.

Nieuwe website en app met groeiende mogelijkheden

In de loop van november gaat de nieuwe website live: https://www.insert.nl . Naast de marktplaats met vraag naar en aanbod van bouwmaterialen, komen daarop ook succesverhalen om zo van elkaar te kunnen leren. Ook de vraag wordt uiteindelijk op de marktplaats inzichtelijk gemaakt. Bovendien komt er gelegenheid om heel specifieke vragen neer te leggen. Bijvoorbeeld een accountantskantoor dat een nieuw kantoor wil inrichten met allerlei gebruikte lab-elementen, zoals labtafels. Advies op maat is ook iets dat in de planning ligt. Kreukniet: “En gaandeweg bedenken we vast nog veel meer mooie dingen die ervoor zorgen dat de circulaire bouw en hergebruik van (bouw)materialen verder komt”.

Zichtbaarheid en projecten zoals Merwedekanaalzone

Door de groeiende zichtbaarheid van het collectief bellen ook fabrikanten, zoals Trespa spontaan op om te verkennen welke samenwerking mogelijk is.

Inmiddels is Insert ook betrokken bij het circulair begeleiden van de sloop van een gebouw van het Erasmus MC van 80.000m2. Kreukniet: “Het idee is om dit pand echt leeg te verkopen, tot aan de Trespa-panelen aan de buitenkant aan toe. In Utrecht voert Insert gesprekken binnen het project in de Merwedekanaalzone. Daar loopt ook een mooie gebiedsontwikkeling en Insert mag daar meedenken”.

Doen!

Kreukniet geeft aan dat hij met BOOT en Insert heilig gelooft in de circulaire bouw en dat het vooral een kwestie van doen en pionieren is op dit moment: “Natuurlijk kom je hobbels tegen in dit soort trajecten, maar als je blijft praten en niets durft te investeren, dan gebeurt er ook helemaal niets op het gebied van circulariteit in de bouw, civiel en groenbranche”.

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar info@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de Gezond stedelijk leven initiatievenkaart. 

Gezond stedelijk leven initiatievenkaart

 

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256