Domein
Categorie

Inspiratiesessie: Blockchainkansen in ketensamenwerkingen

De Economic Board Utrecht (EBU) heeft adviesbureau Berenschot opdracht gegeven om onderzoek te doen naar voor de regio kansrijke blockchain-proposities in de domeinen Groen en Gezond. Onderdeel van het onderzoek is dat in een tweetal open inspiratiesessies partijen bijeen worden gebracht, zodat aan het eind van het traject niet alleen duidelijk is wat de kansrijke proposities zijn, maar ook welke partijen daarbij een rol zouden kunnen of willen spelen. Dinsdag 6 maart was de eerste van de twee inspiratiesessies.

Ongeveer 30 organisaties zijn dinsdag 6 maart naar Utrecht gekomen om samen de kansen binnen het blockchain ecosysteem te ontdekken en te verkennen. Inspirerende voorbeelden binnen het domein Gezond werden onder meer gegeven door de stichting Forus, die blockchain gebruikt in de gemeente Zuidhorn voor ‘het Kindpakket’, en door LedgerLeopard die een blockchaintoepassing in de kraamzorg heeft gerealiseerd. In het domein Groen sprak woningcorporatie Provides over de verschuivingen in de rol van woningcorporaties door het gebruik van blockchain. Jouliette en Moyee Coffee hebben hun ervaringen gedeeld in het bedenken, opzetten en werkend krijgen van hun blockchaintoepassingen.

De kansen van blockchaintoepassingen

Consensus was bij de aanwezigen dat blockchaintoepassingen veel kansen bieden. Enkele veelgenoemde kansen zijn het verlagen van administratieve lasten, vereenvoudigen van samenwerkingsketens, verbeteren van consumentenervaringen en veilig delen van informatie.

Daadwerkelijke ontwikkeling van een blockchaintoepassing is lastig, omdat gevestigde belangen in de weg staan en ketensamenwerking -mede door deze belangen- lastig te organiseren is. Een goede probleemanalyse vooraf, het leren van anderen en vroegtijdig betrekken van mogelijke dwarsliggende partijen zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Ook is het noodzakelijk om vooraf stil te staan bij risico’s rondom privacy en betrouwbaarheid, beschikbaarheid en migratie van gegevens.

Is blockchain de oplossing?

Blockchain biedt veel kansen, zorgt voor veel oplossingen, maar is niet de oplossing voor elk probleem. Tijdens de inspiratiesessie kwam naar voren dat je jezelf nadrukkelijk de vraag moet stellen welke waarde blockchain toevoegt. Als gelijkwaardige samenwerking, grotere transparantie of decentraliseren van je oplossing niet noodzakelijk is, is blockchain wellicht niet de meest geschikte technologie.

Onder de aanwezigen van de sessie was een breed gedeeld optimisme en enthousiasme om ambitieuze projecten en coalities op te zetten.

 

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018