Domein
Categorie

Internationaal bezoek SUPER project

Samen met regio’s uit Zweden, Letland, Litouwen, Polen, Ierland, Spanje, Duitsland en Griekenland neemt de provincie Utrecht in samenwerking met de Economic Board Utrecht (EBU) deel aan het Europese SUPER project, dat staat voor Supporting eco-innovations towards international markets. In het SUPER project wisselen deze Europese regio’s ervaringen uit als het gaat om het gebruik van instrumenten om innovatieve mkb’ers te ondersteunen. 

Begin maart kwamen de negen Europese regio’s in Utrecht bijeen om hun beleid en instrumenten ter ondersteuning van het MKB en elkaars verbeterplannen te bespreken. In de regio Utrecht gaat hierbij speciale aandacht uit naar het verbeteren van de MKB-ondersteunende activiteiten van de Economic Board Utrecht, voor MKB’ers die met hun activiteiten bijdragen aan de regionale ambitie van gezond stedelijk leven.

Ondernemen binnen Gezond Stedelijk Leven

Naast de actieplannen hebben de buitenlandse gasten ook kennis gemaakt met de ruimtelijke ontwikkelingen in Utrecht en met ondernemers uit de regio. Theo Stauttener van Stadskwadraat nam de deelnemers mee in de ontwikkelingen van de Merwedekanaalzone, een wijk waarin naast wonen ook volop ruimte is voor ondernemen. Daarnaast gingen de deelnemers in gesprek met de ondernemers van Smart Solar Charging, dat een duurzaam energiesysteem op wijkniveau ontwikkelt waarmee elektrische deelauto’s opgeladen kunnen worden, en Solease, dat opwekking van zonne-energie betaalbaar en bereikbaar wil maken door zonnepalen te verhuren. Met hen werd onder andere van gedachten gewisseld over hoe zij aankijken tegen het regionale ondersteunende beleid en instrumentarium en weke kansen zij zien voor internationale uitrol.     

Interreg Europe project

Het SUPER-project is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europese Interreg Europe programma. Voor meer informatie of bij vragen over het project kunt u contact opnemen met Stef Röell via stef.roell@economicboardutrecht.nl.

Stef Röell

Stef Röell is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor de financiële instrumenten.

06-11866643 06-11866643