Categorie

International Talent Community Utrecht - Join us!

Op 18 november ging de International Talent Community Utrecht (ITCU) van start, met als doel internationaal talent aan te trekken en te behouden voor de provincie Utrecht. De aanwezigheid van dit internationaal talent is een essentiële voorwaarde voor de innovatiekracht en de economische ontwikkeling van de provincie Utrecht.

Een ‘warm welkom’, meertalige digitale informatievoorziening, goede geïntegreerde services, sociale activiteiten en het creëren van een internationale community: Alle activiteiten van de ITCU zijn er op gericht om internationale medewerkers en hun partners en kinderen zich zo snel en zo goed mogelijk thuis te laten voelen in hun nieuwe omgeving. Zodat zij zich voor de volle 100% op hun werk kunnen richten, hier zo lang mogelijk willen blijven én, als een ambassadeur van Utrecht, hun goede ervaringen delen met talentvolle vrienden en bekenden in het eigen land.

Partnership packages voor ITCU

Voor bedrijven en kennisinstellingen bieden de activiteiten van de ITCU een economisch voordeel, omdat werknemers sneller na sluiting van de arbeidsovereenkomst in Nederland aan het werk kunnen. Ook administratieve lasten dalen doordat (HR-) medewerkers werk uit handen wordt genomen en er centraal ingekocht kan worden. Hiernaast is de ITCU interessant vanwege de internationale vacaturesite en de evenementen gericht op ‘matchmaking’ tussen werkgevers, opdrachtgevers en internationaal talent, de creatie van een netwerk van partners, de mogelijkheid van de ITCU als vraagbaak, begeleiding van arriverende en vertrekkende werknemers en vanwege de community.

Voor partners zijn er vier Partnership Packages samengesteld: Bronze, Silver, Gold en Diamond. In de ITCU brochure worden deze pakketten verder beschreven. Ook de verschillende activiteiten van de ITCU staan hierin verder uitgewerkt.

Ook partner worden?

Werkgevers van talent, dienstverleners aan talent en organisatoren van sociale activiteiten voor talent en hun partners en kinderen kunnen nu partner worden van de ITCU. Ron Stoop legt namens de Economic Board Utrecht graag uit wat de toegevoegde waarde is voor uw organisatie. Bel of mail voor meer informatie met:   

Ron Stoop
Ron.Stoop@economicboardutrecht.nl
31 (0) 6 28 37 05 81

Jaap Breugem

Jaap Breugem is domeinmanager Internationalisering bij Economic Board Utrecht.

06-40398931 06-40398931