Domein
Thema
 • Energiepositief wonen & werken
Initiatief
Categorie

Inzendingen gevraagd voor Duurzaamheidsprijs 2014

Het Netwerk Utrecht2040 reikt jaarlijks de Duurzaamheidsprijs uit aan een initiatief dat een innovatieve oplossing biedt voor één van de urgente opgaven van Utrecht2040. In 2014 is het onderwerp van de prijs: ‘Succesvolle energiereductie in de bestaande woningbouw’

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een van de speerpunten in de provincie Utrecht. Woning- en utiliteitsbouw is namelijk verantwoordelijk voor ongeveer 42% van het totale energieverbruik. Dat gaat gepaard met een hoge uitstoot van CO2 en een steeds hogere energierekening voor bewoners en bedrijven. Een forse energiebesparing en bij voorkeur een energieneutrale gebouwde omgeving is dus zowel wenselijk als noodzakelijk, gelet op de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie. De gebouwde omgeving is bovendien erg geschikt om netto-energieneutraal te worden, technisch kan het en financieel loont het.

De afgelopen periode zijn er grote sprongen gemaakt op het gebied van energiebesparing in de bestaande woningbouw. Echt grote stappen vragen een gezamenlijke inspanning van vele partijen, waaronder corporaties, huurders, particuliere eigenaren en de bouw- en installatiesector.

De prijs wordt uitgereikt aan het beste projectinitiatief dat bijdraagt aan het reduceren van energieverbruik in de bestaande woningvoorraad in de provincie Utrecht.
Vorig jaar is de Duurzaamheidsprijs gewonnen door Brinkwal Nieuwegein.

Criteria

In aanmerking komen projectinitiatieven:

 • in de provincie Utrecht;
 • die een substantiële bijdrage leveren aan het reduceren van energieverbruik in de bestaande woningvoorraad;
 • waarmee een grote energiereductie (minimaal halvering van het energiegebruik) is gerealiseerd of gegarandeerd gerealiseerd gaat worden;
 • in de huursector en/of particuliere sector (project dat ook particuliere sector betrekt is een pre);
 • met betrokkenheid van bewoners (project dat initiatief is van bewoners zelf is een pre);
 • die een vernieuwende aanpak hanteren en als voorbeeld kunnen dienen voor andere projectinitiatieven of zelfs al tot concrete spin-off hebben geleid;
 • die opschaalbaar zijn, in uitvoering zijn of een concreet en overtuigend uitvoeringsplan hebben.

Prijs

De prijswinnaar van de Duurzaamheidsprijs 2014 krijgt:

 • een wisselbokaal;
 • €10.000,- in te zetten voor verdere uitvoering of opschaling van het initiatief;
 • publiciteit voor het initiatief via Utrecht2040.

De prijs zal uitgereikt worden tijdens de netwerkbijeenkomst van het Netwerk Utrecht2040 in het najaar van 2014.

Inschrijven

Het inschrijfformulier is beschikbaar op de website: www.utrecht2040.nl/duurzaamheidsprijs.
Inschrijven is mogelijk tot 1 september 2014 via duurzaamheidsprijs2014@nmu.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Netwerk Utrecht2040 of bij Jeannine van Bree (j.van.bree@nmu.nl | 030-2567358).

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256