Domeinen
Thema
  • HCA Slim
Categorie

ITvitae biedt perspectief aan mensen met autisme

In verschillende sectoren bestaan grote tekorten als het gaat om voldoende en passend opgeleide medewerkers. Denk aan zorg, ICT of onderwijs. Tekorten die de komende jaren alleen maar groter worden. Om deze het hoofd te bieden is nieuwe, minder conventionele instroom nodig. Visie, durf en lef worden gevraagd, plus organisaties die verder kijken dan hun eigen sector.

De Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht ondersteunt dergelijke initiatieven. In een reeks artikelen deelt Ramses de Groot, domeinmanager Human Capital Agenda bij de EBU daarom graag aansprekende voorbeelden van bedrijven en organisaties die voorop lopen.

Eerder las u al over zorginstelling Amerpoort en de verbinding met werkgevers als het COA. In dit artikel staat ITvitae centraal, een inspirerend voorbeeld van een bevlogen en succesvolle ontwikkeling van een specifieke doelgroep. Door de competitieve markt is de ICT-sector terughoudend in het gezamenlijk opleiden of voorbereiden van talent voor de arbeidsmarkt. De concurrentie is hevig, partijen willen zich onderscheiden. Gezien de huidige tekorten kan het echter goed zijn om samen alternatieve instroommogelijkheden te onderzoeken.

Passend werk voor uitzonderlijke talenten

De werkloosheid onder mensen met neurodiversiteit zoals autisme is hoog. Tienduizenden staan buiten het arbeidsproces; velen zitten langdurig thuis. “Het besef dat we deze vernietiging van menselijk kapitaal moesten keren, was aanleiding voor de start van ITvitae,” zegt Peter van Hofweegen. In 2013 begon hij samen met Frans de Bie in Amersfoort dit ICT-expertisecentrum voor mensen met autisme en hoogbegaafden. Doel: ICT-talenten die aan de zijlijn staan perspectief bieden met opleiden, coachen, detacheren en hen zo te helpen aan een baan als ICT-specialist.

Triggeren op interesse

Mensen met hoogfunctionerend autisme zijn vaak sociaal minder vaardig. “Zij scoren juist bovengemiddeld als het gaat om logisch en systematisch redeneren. ICT is bij uitstek een vakgebied waar dit talent gevraagd wordt. Niet voor niets hebben veel mensen met autisme affiniteit met computers. Door ze daarop te triggeren, openen wij de weg naar perspectief.”

ITvitae leidt op tot softwareontwikkelaars, softwaretesters en specialisten in data science en cybersecurity. De opleidingen duren een jaar en worden gegeven door docenten van gerenommeerde instituten. “Opdrachtgevers die onze mensen in dienst nemen, zorgen voor het leeuwendeel van de inkomsten. Financiering komt voor een beperkt deel van uitkeringsinstanties als het UWV, via Wajong- en WIA-regelingen.”

Borging door begeleiding

De ICT-specialisten van ITvitae zijn veelgevraagd. “Steeds vaker worden we actief benaderd door bedrijven die specifieke functies willen invullen,” zegt Marcel Hurkens. Hij is psycholoog en als directeur van ITvitae HRplus verantwoordelijk voor coaching. “Uitdaging is om mensen na plaatsing zodanig te borgen dat zij blijvend van waarde zijn voor hun werkgever. En niet uit de boot vallen als de economie onverhoopt stilvalt en er gereorganiseerd moet worden. Daarom zorgen wij voor begeleiding tot twee jaar na plaatsing. Deze coaching is maatwerk; de behoefte van medewerkers en werkgever zijn leidend.”

Aanbod voor Utrechtse gemeenten

De personen die ITvitae opleidt en plaatst, hebben al affiniteit met ICT. Van Hofweegen: “Is dit enthousiasme aanwezig dan kunnen wij kandidaten in 90% van de gevallen klaarstomen voor een baan. Nu zijn er dat zo’n tachtig per jaar. Dit willen we verdubbelen door ook een traject aan te bieden waarbij mensen basis ICT-kennis opdoen. Daarmee neemt de kansrijke groep substantieel toe.”

ITvitae wil haar impact verder vergroten door samenwerking met gemeenten. “Voor Den Haag werken we aan een businesscase waarbij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid worden tot ICT-specialist. Zo’n samenwerking gaan we ook graag aan met gemeenten in onze vestigingsregio, het werkgebied van de EBU. Als we werklozen met ICT-affiniteit selecteren en in cofinanciering met een gemeente opleiden, kan dat velen aan een baan helpen.”

Enorme kick

Het succes van ITvitae vergt een lange adem. “Dit is geen expertise die je even snel ontwikkelt,” weet Hurkens. “Het is soms moeilijk om grip te krijgen op mensen met autisme. Er gaan ook dingen fout; soms slagen geplaatste kandidaten helaas niet in een functie. Maar als het lukt om iemand die twintig jaar werkloos was op te leiden en te plaatsen bij een gerenommeerd bedrijf geeft dat een enorme kick. Daar doen we het voor.”

Duurzame rol

Het actuele tekort aan ICT-medewerkers is een zegen voor de doelgroep van ITvitae. “Maar onze filosofie staat los van deze schaarste,” benadrukt Van Hofweegen. “Drijfveer is en blijft het verspilde talent van mensen met autisme en hoogbegaafden. Dat willen we niet laten gebeuren. De maatschappij als geheel zou diezelfde drive moeten hebben.”

Bij de start stelde ITvitae zich ten doel 1.000 mensen op te leiden en te plaatsen. Deze missie heeft inmiddels een bredere context. “Onze rol moet duurzaam zijn en mag nooit meer verdwijnen. Immers, ook in de toekomst worden mensen met autisme geboren. Hun talent moeten we blijven ontsluiten.”

“Alle mensen zijn anders”

Bij opleidingen en in werkomgevingen is het gemiddelde vaak de norm. Marcel Hurkens: “Iedereen die daar niet aan voldoet, wordt als afwijkend gezien. Terwijl alle mensen anders zijn. Die diversiteit heeft juist meerwaarde, maakt organisaties sterker. Gelukkig realiseren bedrijven zich in toenemende mate dat er ook onder hun medewerkers mensen met autisme zijn. En dat zij een andere benadering vragen om het maximale uit hun talent te halen. Daarom worden wij steeds vaker ingeschakeld voor advies en coaching.”

Meer weten of verder praten over dit thema? Neem contact op met Ramses de Groot.

Naar de website van ITVitae

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58