Domein
Thema
  • Life Sciences
Categorie

Kabinet trekt 20 miljoen uit voor onderzoek naar duurzamer en gezonder voedsel

De Universiteit Utrecht is één van de partners binnen de nieuwe Regiodeal FoodValley, waar de Rijksoverheid twintig miljoen euro voor reserveert. Andere partijen gaan voor nog eens minimaal twintig miljoen euro bijdragen.  De universiteit is samen met het UMC Utrecht een van de trekkers van dit omvangrijke project.

Het kabinet wil 20 miljoen euro investeren in de regio FoodValley (Gelderland en Utrecht). Rijk en regio werken aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier, waarbij burgers en boeren goed met elkaar kunnen samenleven. Daarbij speelt de productie van voedsel een belangrijke rol. Met dit project wordt verder onderzocht welke voeding het beste bijdraagt aan de zorg voor verschillende patiënten, hoe meer mensen gezond en duurzaam gaan eten en wordt er gewerkt aan nieuwe duurzame stallen en productietechnieken (bijvoorbeeld in de pluimveesector). Transitie van bestaande systemen is daarvoor cruciaal en vormt de kern van deze regiodeal.

Het plan is ingediend door  Regio FoodValley, de provincies Gelderland en Utrecht, de Wageningen University and Research (WUR) en de Universiteit Utrecht, LTO Gelderse Vallei en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Bij de voorbereiding zijn ook allerlei andere partners betrokken, zoals bijvoorbeeld het Netherlands Center for One Health (NCOH), het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, Danone Nutricia Research en bedrijven uit de agrarische sector en de Rabobank.

Life Sciences

De Universiteit Utrecht heeft met het strategische thema Life Sciences (One Health, Utrecht Exposome Hub) en de onderzoekshub Future Food Utrecht veel kennis en ervaring in huis met interdisciplinair onderzoek naar de relatie tussen de gezondheid van mens en dier, voedsel(ketens) en klimaat. Een breed scala Utrechtse onderzoekers – vanuit de life sciences tot de sociale wetenschappen, werkt aan urgente maatschappelijke vraagstukken rond voeding en gezondheid die perfect aansluiten bij de doelstellingen uit de Regiodeal FoodValley.

De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2019 meer bekend over de precieze besteding van het onderzoeksgeld en dat de regiodeals voor de zomer worden ondertekend.

Utrecht Region Get Connected jaarcongres

TIjdens het Utrecht Region Get Connected jaarcongres op 10 oktober vond de sessie 'Voeding en gezondheid: Regionaal voedselsysteem de oplossing?' plaats. Tijdens de sessie werd dieper ingegaan op de transitieopgave. Vragen als 'Hoe werkt de transitie nu echt in de praktijk: wat gaan de inwoners en ondernemers van de regio Utrecht daar nu echt van merken?, wat zijn hun wensen?, en waar kunnen zij bijdragen?' werden hier besproken. 

Freek van Muiswinkel

Freek van Muiswinkel is domeinmanager Gezond Life Sciences bij Economic Board Utrecht.

06-46614060 06-46614060