Domein
Categorie

Keerzijde van een glimmende medaille

Het is lang stil geweest vanuit EBU Research - maar we hebben in 2018 zeker niet stilgezeten. Na de raadsverkiezingen maakten we bijvoorbeeld een analyse van alle coalitieakkoorden in ons werkgebied. Grove conclusie: er zijn in de verschillende akkoorden veel aanknopingspunten te vinden met de EBU agenda als het gaat om thema’s als energietransitie, van zorg naar preventie, schonere mobiliteit en verstedelijking. Maatschappelijke thema’s waar we ook met de nieuwe colleges graag de samenwerking op aan gaan.

Trends

Ook stelden we een overzicht op van trends in economie, ondernemerschap, samenleving en technologie, met het oog op nieuwe regionaal-economische ambities. Uit de trendanalyse blijkt dat ondernemen duurzamer wordt – financiers en klanten vragen het en dwingen het soms af. De mogelijkheden van nieuwe (digitale) technologieën, materialen en productieprocessen (bv. 3D) lijken eindeloos. Samenleving, ondernemers en politiek verkennen de kansen van sensoring, IoT of gentech – maar worstelen met juist de niet-technologische vragen over menselijke autonomie (beslist de computer of de mens?), gelijkwaardigheid (leiden algoritmes tot discriminatie?) en concentratie van economische macht (wie is eigenaar van mijn data?). Het benutten van alle technologische mogelijkheden kan dus niet zonder nauwe samenwerking tussen alfa-, gamma- en bèta-wetenschappen.  

Terugblikkend op 2018 hebben we ook een lijst samengesteld met de 10 ‘must-read onderzoeken van 2018’.

Prognoses

Maar natuurlijk blikken we ook vooruit, naar de prognoses voor Utrecht voor 2019 en 2020.  

Utrecht profiteert in 2018 van de uitstekend draaiende economie, schreef ING in juli. De bank voorziet dat Utrecht dit jaar uitkomt op een economische groei van 3,3% (Nederland: 2,8%), en een daling van de werkloosheid naar 3,2% (Nederland: 3,8%). Ook volgend jaar rekent ING op een bovengemiddelde groei in Utrecht van 2,8% (Nederland: 2,5%). De economische groei wordt breed gedragen, door de zakelijke dienstverlening (o.a. uitzendbureaus en ICT) maar ook door stijgende consumentenbestedingen in horeca en handel. Dat zijn precies de sectoren die in de Utrechtse economie dominant zijn. Gooi en Vechtstreek doet het nog beter, met een voorspelde economische groei in 2018 van 3,6% en in 2019 van 3%.  

De bloei van de economie heeft een keerzijde: toenemende tekorten op de arbeidsmarkt.

Automonteurs, frezers, installateurs, softwareprogrammeurs, verpleegkundigen en woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg zijn bijna niet te vinden. De logistieke hotspot Utrecht-Nieuwegein-Vianen heeft grote moeite om vacatures in de transportsector te vervullen. Bijna een derde van de ondernemers in de provincie geeft aan in de groei te worden belemmerd door personeelsgebrek; dat ligt boven het Nederlands gemiddelde. Voor onze regio doemt een serieus probleem op: economisch belangrijke sectoren als handel, IT en zorg zijn onderbezet, net als sectoren die een grote bijdrage moeten leveren aan maatschappelijke opgaven als verduurzaming en energietransitie. Dat zet een rem op zowel de economische groei bij bedrijven (en daarmee werkgelegenheid) als de ambities die de regio zichzelf heeft gesteld op het gebied van vergroening. De Human Capital opgave is en blijft dus een zeer belangrijk agendapunt, ook voor onze regio. 

2019-2020

De OECD voorziet voor Nederland in 2019 een economische groei van 2,5%, dalend naar 2,1% in 2020. De groei blijft volgens de OECD robuust, maar de onzekerheid groeit, bijvoorbeeld door Brexit, spanningen in de internationale handel, en signalen van een oververhitte woning- en arbeidsmarkt.  Die onzekerheden vormden voor ABN Amro reden om de prognoses naar beneden bij te stellen: +2% groei in 2019, +1,7% in 2020. Ook de Rabobank en De Nederlandse Bank (DNB) hebben de prognoses naar beneden bijgesteld. DNB tekende daarbij aan dat de door hen in 2019 verwachte groei van 1,7% een normaal niveau is.

Get Connected

Zoals u van ons gewend bent, bieden we op onze website realtime inzicht in de economie van de regio Utrecht. De afgelopen tijd hebben we de online omgeving van Research en onze factsheets een update gegeven. Op deze vernieuwde pagina’s en in de vorm van blogs en nieuws houden we u graag op de hoogte van verkenning, inzicht en duiding van de regionale economie.

Bekijk de vernieuwde pagina’s en snapshots van EBU Research

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.