Domein
Thema
  • HCA Gezond
Categorie

Living Lab Vathorst ontvangt bijdrage Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Negen samenwerkingsprojecten van werkgevers en het onderwijs krijgen een bijdrage uit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt om de overgang van school naar werk te bevorderen in de regio Amersfoort. Dit voorjaar konden werkgevers en onderwijs hiervoor projecten indienen. Onder deze initiatieven is ook het Living Lab Zorgsaam in Vathorst, een initiatief binnen Zorgpact Midden Nederland.

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan beter in Amersfoort en de regio. Dat vinden werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente. “Dit is iets dat we gezamenlijk moeten aanpakken. Een betere aansluiting is van belang voor zowel jongeren als werkgevers. We zijn dan ook blij dat de onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties in onze regio hun krachten willen bundelen om deze opgave samen op te pakken”, zegt wethouder Bertien Houwing namens het college.

Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt vergroot het aantal lopende initiatieven en zorgt ervoor dat goede ideeën sneller kunnen worden uitgevoerd. Er zijn in totaal 22 aanvragen ingediend die voldoen aan de criteria van de subsidieregeling. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de aanvragen beoordeeld. De negen initiatieven met de hoogste score ontvangen een bijdrage uit het fonds van in totaal 250.000 euro. Het gaat om cofinanciering, de gemeente draagt maximaal 50% bij tot een maximumbedrag van 35.000 euro per initiatief.

Living Lab Zorgsaam Vathorst

In de samenwerkingsinitiatieven die een bijdrage uit het Toekomstfonds ontvangen, staat de ontmoeting tussen studenten en werkgevers centraal. Zo is het Living Lab Zorgsaam een fysieke ruimte waar MBO-studenten en zorgprofessionals elkaar ontmoeten. Studenten maken daar kennis met de dagelijkse praktijk en de nieuwste technische mogelijkheden.

Zorgpact Midden Nederland

Het initiatief Living Lab Zorgsaam in Vathorst is een van de initiatieven binnen het Zorgpact Midden Nederland. Dit zorgpact is geïnitieerd vanuit de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht en sluit aan op het domein Gezond door te kijken naar de impact van zorginnovaties op zorgberoepen. Wat zijn de competenties voor professionals in de zorg van de toekomst? Hoe komen de opleidingen van toekomstbestendige professionals eruit te zien? Hiervoor is onder meer een grotere participatie van zorginstellingen en het bedrijfsleven in het onderwijs nodig, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te vergroten. Ook staat de verbetering van de innovatiecultuur binnen zorgorganisaties op de agenda. Competenties als ondernemerschap, regievaardigheden, omgang met informele zorg en brede kennis op het gebied van techniek en ICT zijn hard nodig.

 

Meer informatie over de subsidies uit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt 2016 is te vinden in het collegebesluit.

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58