Domein
Thema
  • Data en Gezond Stedelijk Leven
Categorie

Maak kennis met de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

Publiek-private samenwerking voor gezond stedelijk leven

Hoe maak je een stedelijke omgeving leefbaar en gezond? En hoe combineer je daarbij data en kennis van publieke organisaties met de innovatieve ondernemerskracht van bedrijven, en de ervaringen en gedragingen van inwoners? Donderdag 14 mei vond de aftrap plaats van een nieuw publiek-privaat platform met de naam Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Daarin gaat Economic Board Utrecht met RIVM, Universiteit Utrecht en andere partners, én inwoners, concrete en praktische oplossingen ontwikkelen met impact op gezond leven in stedelijke gebieden.

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en maatregelen: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst. Voorbeelden daarvan zijn initiatieven als de Snuffelfiets en Gebiedsontwikkeling Cartesiusdriehoek.

"Met de Data- en Kennishub wordt betere besluitvorming en implementatie van maatregelen op het gebied van gezond stedelijk leven mogelijk, maar kunnen ook tal van innovatieve oplossingen worden ontwikkeld voor inwoners van de regio."

Ton van Mil, directeur EBU

Eerste webinar uit een reeks

Door de maatregelen tegen het nieuwe corona-virus was het een virtuele aftrap, tijdens een goedbezocht webinar. Zo’n 180 deelnemers zagen hoe Erik Gerritsen (Secretaris Generaal van het ministerie van VWS) zijn enthousiasme over het initiatief onder woorden bracht in een videoboodschap. De initiatiefnemers gaven achtergrondinformatie over het samenwerkingsverband en keken vooruit naar de rest van de reeks van webinars. Die zullen inzicht gaan geven in projecten en mogelijkheden voor samenwerking. Veel deelnemers deelden al spontaan hun ideeën in de chatruimte en wisselden gegevens uit.

De webinar van 14 mei is binnenkort terug te kijken op de website van de Data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven. Daar kun je je ook aanmelden voor een van de volgende webinars. De eerstvolgende is op 28 mei en gaat over ’real time’ monitoring. Je leert dan wat er technisch en inhoudelijk komt kijken bij ‘real time’ meten met sensoren en hoe je dat samen met verschillende partijen kunt oppakken.

Over de Data- en Kennishub GSL

Onze gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door omgevingsfactoren: waar we wonen en werken, wat we eten, in welke mate we worden blootgesteld aan luchtverontreiniging, welke sociale interacties we hebben en welke leefstijlkeuzes we maken. Deze factoren verklaren naar schatting voor zeventig procent het ontstaan van chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker.

Tegen 2030 leeft meer dan 80% van de Nederlandse bevolking in een stedelijke omgeving. Voor de gezondheid en het welzijn van de mensen die er wonen, werken en recreëren, is het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefomgeving dan ook van cruciaal belang. Een gezonde stedelijke leefomgeving levert bovendien een bijdrage aan actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en een veilige en duurzame voedselketen.

Datagedreven (evidence based) kennis is essentieel bij het ontwikkelen van grensverleggende stedelijke concepten. Het vraagt ook om een nieuwe manier van samenwerken. In de Data-en Kennishub Gezond Stedelijk Leven werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners samen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde, praktische en concrete producten en diensten, die een positief effect hebben op de gezondheid van inwoners.

De organisaties binnen de hub brengen beleidsinstrumenten, innovatieve technologieën, data, infrastructurele planvorming en kennis over gedrag bijeen. Alle relevante informatie wordt met elkaar gedeeld en voor elkaar beschikbaar gemaakt, om zo een samenhangend pakket aan oplossingen te kunnen bieden. Met het platform wordt ook een community of practice opgebouwd; een lerende omgeving waar doorontwikkeling, opschaling en implementatie plaatsvindt.

Hiermee draagt de Data-en Kennishub Gezond Stedelijk Leven direct bij aan een duurzame economische ontwikkeling van Nederland.

Het RIVM, Universiteit Utrecht en Economic Board Utrecht zijn de initiatiefnemers van dit platform. Intussen hebben zich verschillende partners aangesloten: provincie Utrecht, gemeente Amersfoort, Future City Foundation, Mecanoo, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Civity en Urban Sync. Ook andere publieke en private organisaties in Nederland kunnen zich aansluiten en/of gebruik maken van de data en kennis binnen het platform. Kijk op de website van de Data- en Kennishub GSL voor de mogelijkheden.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018