Categorieën

Meer dan 66 startups en scale-ups uit provincie Utrecht krijgen Corona-overbruggingsfinanciering

Van 29 april tot 1 juli 2020 hebben 66 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers in de regio Utrecht een Corona-OverbruggingsLening (COL) gekregen. Daarmee is in de provincie 11% van het totaal aantal landelijke leningen (600) uitgegeven. Het gaat om een totaalbedrag van 12.7 miljoen euro en er zijn meer dan 500 directe banen aan de leningen verbonden.

Dat blijkt uit de tussentijdse rapportage van Techleap.nl die de COL-portal beheert en analyseert. De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gesteld noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers die in financiële problemen zijn gekomen door CoVID-19. 

 

Ben jij ondernemer in de regio Utrecht en heb je hulp nodig bij bijvoorbeeld het aanpassen van je businessplan of je
zoektocht naar financiering? URECA helpt! Stel online je vraag, en we nemen binnen twee dagen contact met je op.

Stel je vraag

Een groot deel van de bedrijven die een COL-lening kregen, zijn ondernemingen die zich al in een scale-up-fase bevinden en/of een investeerder aan boord hebben. Het gaat dus voornamelijk om bedrijven met een bewezen innovatie en een duurzaam bedrijfsmodel. Bedrijven uit de sectoren Hightech, Medtech en Life Sciences kregen percentueel het vaakst een overbruggingslening toegekend. 

Meer dan 10% uit de Provincie Utrecht
Van de in totaal 1766 landelijke aanvragen voor de COL kwamen er tot 1 juli 2020 10,4% uit de provincie Utrecht. Een ruime meerderheid betrof startups (63%) en scale-ups (24%). Uit maar liefst 30 verschillende plaatsen in de provincie Utrecht zijn aanvragen ingediend. De meeste verzoeken waren afkomstig uit de gemeente Utrecht (50%). Het gemiddeld aangevraagd bedrag per aanvraag was circa 300.000 euro en van het totaal aantal verzoeken in de provincie Utrecht is 38% gehonoreerd.

Om de innovatieve bedrijven in deze moeilijke tijd snel te kunnen helpen werd naar een zo kort mogelijke doorlooptijd per aanvraag gestreefd. In de praktijk hield dat in dat het proces van aanvraag tot uitkering van de lening binnen 15 werkdagen was afgerond.

Arjan van den Born, directeur ROM Regio Utrecht: “Startups, scale-ups en het innovatieve MKB zijn belangrijk voor de economie van onze regio. En hun producten en diensten dragen vaak bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Die ondernemers hebben we dus hard nodig. De COL-regeling helpt deze bedrijven de coronacrisis te overleven. Wij zijn er dan ook trots op dat wij als ROM Regio Utrecht 66 ondernemers met deze COL hebben kunnen helpen.”

Landelijk
Van alle landelijke aanvragen tot 1 juli is de prognose dat uiteindelijke rond de 40% wordt toegekend. Er wordt naar verwachting €217 miljoen uitgekeerd. Voor de COL is in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld door het kabinet. De verwachting is dat de resterende 83 miljoen euro voor 1 oktober uitgekeerd wordt, de einddatum van de COL. 

Maurice van Tilburg, Director Capital, Techleap.nl: “We zijn blij dat we al zoveel startups hebben kunnen helpen met hun aanvraag voor een COL-financiering. Als beheerder van de COL-portal, blijven we data analyseren om te kijken of de COL doet waar deze voor op is gezet. En natuurlijk blijven we, nu de overbruggingsfinanciering bijna ten einde loopt, samen met onze partners werken aan oplossingen die onze innovatieve techbedrijven ook op de lange termijn door de crisis helpen.”

Over COL
De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door CoVID-19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Techleap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de 50.000 en 2 miljoen euro.

Wat is URECA?

Veel ondernemers in de regio Utrecht voelen het economische effect van het coronavirus. Daarom hebben regionale bedrijven, gemeenten en provincie Utrecht aan het begin van de coronacrisis de handen ineengeslagen. Dat doen ze onder de naam Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA). Samen leveren ze ondernemers en experts voor het kennisteam, uit hun eigen organisaties en hun netwerk. Zo heeft URECA een enorm netwerk van expertise over allerlei ondernemerskwesties in vele sectoren.

De partners binnen URECA

In de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) werkt een groeiende groep regionale partners samen: Rabobank Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, Utrechtse gemeenten, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht. Kun je met je organisatie een nuttige bijdrage leveren? Neem dan contact op met URECA. Je  bent van harte welkom om aan te sluiten.

Redactie EBU

Heeft u vragen of een initiatief? Neem contact met ons op.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58