Categorie

“Met synergie de regio verder brengen”

Arjan van den Born startte per 1 juli als directeur ROM Regio Utrecht. Daarvoor was hij hoogleraar digitaal ondernemerschap aan Tilburg University en academisch directeur van de Jheronimus Academy of Data Science. “Een nieuwe organisatie opzetten spreekt me aan. Net als onze opdracht om economische activiteit te richten op maatschappelijke uitdagingen. Als vliegwiel zorgt de ROM daarbij voor concrete, meetbare impact; bedrijven laten groeien, ontwikkelingen initiëren en versnellen.”

Slagkracht

De EBU legde een stevig fundament. “In de regio Utrecht zijn netwerken en fondsen georganiseerd rond gezond stedelijk leven. De speerpunten groen, gezond en slim hebben een enorme potentie, ook in hun onderlinge verbinding. Ander cruciaal uitgangspunt: er is een breed gedragen Regionale Economische Agenda met duidelijke keuzes en ambities.”

De ROM moet deze ambities omzetten in daden. “Door mensen en middelen te organiseren, zorgen wij voor slagkracht bij de uitvoering.”

Innoveren, investeren, internationaal ondernemen

Steeds meer beleid wordt uitgevoerd via regionale ontwikkelingsmaatschappijen. “Denk aan de topsectoren. Bedrijven krijgen nu funding die voorheen niet beschikbaar was omdat een ROM ontbrak.”

De ROM helpt met innoveren, investeren en internationaal ondernemen. “Dat doen we bij de start, de ontwikkeling van idee tot bedrijf. Vervolgens door toegang tot financiering, zowel met eigen fondsen als via InvestNL en EU. Brengt verdere groei bedrijven over de grens dan ondersteunt de ROM ook daarbij.”

Tweede pijler betreft de maatschappelijke uitdagingen waar de regio voor staat. “Om die uitdagingen het hoofd te bieden, helpt de ROM projecten mee van de grond tillen.”

Synergie

Binnen de EBU bepaalt en bewaakt de triple helix de regionale economische strategie. “De ROM is verantwoordelijk voor de uitvoering. Daarbij bouwen wij ook activiteiten uit die de EBU voorheen op zich nam: marketing, branding, business intelligence.”

Beide organisaties delen huisvesting en backoffice. “We werken nauw samen met een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Met dezelfde visie én ruimte voor ieders natuurlijke rol. Ik zie ernaar uit om in synergie deze regio verder te brengen.”

Redactie EBU

Heeft u vragen of een initiatief? Neem contact met ons op.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58