Domein
Categorie

Mist de digitalisering van de Nederlandse topregio’s internationaal de boot?

Bent u ondernemer in de Randstad of Brainport regio Eindhoven? Dan zijn Dialogic en TNO benieuwd naar uw ervaringen met telecom en digitalisering.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt onderzocht of de digitale randvoorwaarden op orde zijn in uw regio. Er wordt hierbij gekeken naar zaken als de vaste internetverbindingen, mobiele netwerken (4G en straks 5G) en beschikbaarheid van datacenters. Ook zijn we benieuwd naar de toekomst: staat iets u nu of straks in de weg om mee te doen in de transitie naar de digitale economie? De uitkomsten helpen het ministerie en betrokken decentrale overheden om hun beleid om dit thema beter in te vullen.

U kunt de vragenlijst hier invullen: https://www.dialogiconderzoek.nl/reos

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS). Het programma richt zich op de Randstad en de Brainport regio Eindhoven. Zie voor meer achtergrond: Uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS)

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.