Domein
Categorie

Must-read onderzoeken

Er verschijnen talloze andere onderzoeken die kunnen helpen bij het vormgeven van beleid en businesscases op het gebied van innovatie, gezonde en duurzame verstedelijking, arbeidsmarkt en regionale ontwikkeling. Monique Roso, onderzoekscoördinator bij de Economic Board Utrecht, heeft de must-read onderzoeken van afgelopen maanden verzameld.

Aantal banen bij Utrechtse gamebedrijven bijna verdubbeld

Het aantal banen bij Utrechtse gamebedrijven is tussen 2015 en 2018 gestegen van ruim 260 naar bijna 500. Dat blijkt uit de Games Monitor 2019 van Dutch Game Garden. Na Amsterdam (ruim 1.000 banen) is Utrecht daarmee de tweede concentratie van de gamesindustrie. In totaal telt Nederland bijna 4.000 banen bij 575 bedrijven in de gamessector. Utrechtse gamebedrijven focussen vaker dan elders op zogeheten serious of applied games, digitale spellen die worden gebruikt in onderwijs, gezondheidszorg en bij veiligheidsdiensten.

Utrecht op vijftiende plek in brede welvaartsmonitor van Rabobank en UU

De provincie Utrecht staat van de veertig Nederlandse regio’s op de vijftiende plek als het gaat om brede welvaart. Dat hebben Rabobank Research en UU berekend in hun nieuwe editie van de Brede Welvaartsindicator. De onderzoekers kijken hierbij integraal naar de kwaliteit van leven in een regio en betrekken daarbij cijfers over werk, inkomen, onderwijs, gezondheid, sociale cohesie, maatschappelijke betrokkenheid, milieu, veiligheid, woontevredenheid en balans tussen werk en privé. Utrecht doet het relatief goed op de thema’s onderwijs, inkomen en sociale contacten. Minder goed doet de regio het op milieu en de balans werk-privé. Volgens deze analysemethode is de brede welvaart het hoogst in Noord-Drenthe. Gooi en Vechtstreek staat op de derde plaats, met hoge scores op inkomen, onderwijs en woontevredenheid. Lees meer en download de nieuwe editie van de Brede Welvaartsindicator.

Utrecht op negende plaats in Europese innovatieranglijst

De provincie Utrecht staat op de negende plaats van alle Europese regio’s waar het gaat om innovatie. Daarmee is het de enige Nederlandse regio in de top 10 van de Regional Innovation Scoreboard. Utrecht scoort vooral sterk op wetenschappelijke resultaten (publicaties), en heeft een hoog opgeleide beroepsbevolking die ook investeert in leven lang leren. Relatief laag scoort de regio als het gaat om patenten en bedrijven die investeren in research en development, iets waar bijvoorbeeld Noord-Brabant weer erg goed op presteert. Utrecht en Noord-Brabant zijn de enige Nederlandse regio’s die door de EU als innovation leader worden gekwalificeerd.

Succesvolle beursgangen boosten Nederlandse startup ranking

Het startup ecosysteem van Nederland staat op nummer vijftien in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse Global Startup Ecosystem Ranking van Startup Genome. De regio die de rest van de wereld kent als groot-Amsterdam maar in de meting het gehele werkgebied van StartupDelta (nu: Techleap.nl) omvat, is daarmee vier plaatsen gestegen. Dit werd vooral veroorzaakt door twee succesvolle beursgangen: van fintechbedrijf Adyen en van databedrijf Elastic. Bij de ranking wordt niet alleen gekeken naar het aantal startups, maar ook naar bijvoorbeeld waarde van exits, omvang early stage funding, connectiviteit en marktomvang. Silicon Valley staat al sinds het begin van de meting onwrikbaar op plaats 1. In de top 15 staan nog vier andere Europese locaties: Stockholm (11), Berlijn (10), Parijs (9) en Londen (3-4). Bedrijfstakken die funding zagen toenemen, zijn high tech maakindustrie en robotica, big data analytics, blockchain en agrotech en voeding. Minder in trek zijn digitale media, advertising en gaming.

Nederlands MKB krijgt minder bankkrediet dan elders in Europa

Nederlandse MKB'ers doen vergeleken met de rest van Europa relatief weinig aanvragen voor bankleningen. Bovendien wijzen banken deze relatief vaak af, blijkt uit een analyse van het Centraal Planbureau. Aan de financiële gezondheid van de bedrijven ligt dat niet: die zijn namelijk winstgeveerder dan bedrijven elders. Ook de economen van het CPB hebben geen verklaring voor deze paradox.

'Blijf bij publiek-private samenwerking in gesprek over maatschappelijke waarde'

Spanningen horen bij publiek-private samenwerking. Ze vormen juist de aanleiding tussen partners om te analyseren, terug te blikken en in gesprek te blijven waar het beter of anders kan. De maatschappelijke waarde die met de samenwerking moet worden gerealiseerd, moet daarbij voor de partners de leidraad blijven. Dat schrijven UU-onderzoekers Maikel Waardenburg, Sofie van den Hombergh en Maarten van Bottenburg in hun boek 'Bouwen aan maatschappelijke waarden'. Hoewel de analyse is gebaseerd op casestudies rond de bouw van multifunctionele sportcentra, manifesteren vraagstukken rondom publiek-private samenwerking zich in meer domeinen. De professionals die bij dergelijke projecten vanuit overheid én vanuit bedrijfsleven moeten samenwerken, doen dat vanuit hun inhoudelijke expertise. Die kennis gaat niet altijd samen met verbindend vermogen. Bij de ontwikkeling van professionals moet daar meer aandacht voor zijn. Ook kunnen samenwerkende partijen vastleggen welke maatschappelijke doelen er moeten worden gerealiseerd, zodat daarop kan worden gestuurd.

'Overheid worstelt met eigen rol bij publiek-private samenwerking'

Overheden willen nieuwe initiatieven faciliteren maar raken vervolgens het spoor bijster hoe ze die rol moeten vormgeven. Dat concludeert onderzoeker Sanne Grotenbreg in haar proefschrift over de veranderende rol van de overheid. Ze onderzocht vijf cases: de aanleg van de Marker Wadden, en vier projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt met waterwerken. In deze projecten hebben overheden geworsteld met hun rol om het initiatief ruimte te geven. Het maakt daarbij verschil of overheden vooraf voldoende hebben gecommuniceerd wat partners qua ondersteuning wel en niet kunnen verwachten. Ook moeten overheden vooraf voldoende toetsen of er wel een capabel extern initiatief is: zijn er externe partijen die de handschoen willen en kunnen oppakken? Tenslotte moet de overheid scherp formuleren wat er voor haar te halen is: wordt er wat verdiend of bespaard, valt er iets te leren of te demonstreren? Grotenbreg promoveert op 5 juli aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer onderzoeken in de onderzoeksbibliotheek. 

EBU Research nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onderzoeken, economische cijfers over de regio Utrecht en meer? Schrijf u dan in voor de EBU Research nieuwsbrief.

Ik meld mij aan voor de EBU Research nieuwsbrief

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.