Domein
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Categorie

Naar klimaatneutrale regio's

Om aan de snel groeiende woningvraag tegemoet te komen is er in de regio Utrecht een enorme nieuwbouwopgave voor de komende decennia. In de U10-regio wordt deze opgave geschat op minimaal 100.000 woningen voor 2040. In de regio Amersfoort op 21.000 tot 2030. Dit biedt een kans om deze woningen groen, gezond en slim te maken.

Naast de enorme vraag naar nieuwbouw en de opgave die daarmee gepaard gaat, is er ook aanbod van marktpartijen om antwoord te geven op de woningvraag. In de regio worden de mogelijkheden verkend om ontwikkelaars te stimuleren met innovatieve en schaalbare oplossingen te komen. Voorbeelden van dergelijke oplossingen liggen bijvoorbeeld op het vlak van multifunctioneel ruimtegebruik en circulair bouwen. De volgende voorbeelden laten zien hoe deze oplossingsrichtingen kunnen werken.

Multifunctioneel ruimtegebruik

Een voorbeeld voor multifunctioneel ruimtegebruik komt uit Montfoort. Wat voorheen stortlocatie Mastwijk was, wordt binnenkort de eerste “Energietuin” van Utrecht. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) ontwikkelt de Energietuin samen met eigenaar Afvalzorg en omwonenden. In de Energietuin wordt duurzame energie gecombineerd met openbare natuur, extensieve recreatie en educatie. Met een zonneveld van circa tien tot twaalf hectare als basis, kan het terrein in 2021 circa tien megawatt aan duurzame energie opleveren. Gerben de Vries van de NMU: ‘Grootschalige duurzame energie-opwek is essentieel voor een snelle energietransitie: we hebben nog veel meer zonnevelden en windmolens nodig. De kunst is om bij de inpassing daarvan, optimaal aan te sluiten bij de aanwezige kwaliteit van natuur en landschap. Dat is nog best een opgave, maar door minimaal twee energietuinen in het land aan te leggen, willen we laten zien dat duurzame energie juist ook van meerwaarde kan zijn voor de omgeving. Zo creëren we beleefbare nieuwe landschappen, van en voor burgers. De Nationale Postcodeloterij heeft voor de ontwikkeling van Energietuinen een schenking toegezegd aan de Natuur- en Milieufederaties.’

Tekst gaat verder na beeld

Voor stortlocatie Mastwijk ligt er nu een plan met een gevarieerde en duurzame invulling. Naast ruimte voor zonnepanelen, mogelijk ook biomassa en kleinschalige windenergie, komt er diversiteit aan vegetatie. Zo krijgen de flora en fauna in het gebied een ecologische impuls. Daarnaast zijn er ideeën voor een wandelpad, een uitkijkpunt tot aan de Utrechtse Dom en andere elementen die de belevingswaarde vergroten. Zo ontstaat een aantrekkelijk gebied voor omwonenden en andere bezoekers om te komen recreëren. De multifunctionele Energietuin wordt samen met de omgeving en belanghebbenden, zoals gemeente Montfoort, provincie Utrecht en lokale organisaties, ontworpen en uitgevoerd.

Circulaire bouw als oplossingsrichting

Naast multifunctioneel ruimtegebruik, geeft de nieuwbouwopgave ook de kans om de nieuwbouw circulair aan te pakken. Jan Snel uit Montfoort is een van de bedrijven die instapt in deze marktpotentie. In de fabriek van Jan Snel worden hoogwaardige, modulaire units of modules voor gebouwen gemaakt, die met eigen transport naar een gewenste locatie worden gebracht waar ze worden afgemonteerd tot tijdelijke of permanente huisvesting. Wendy van Duijnhoven, marketing- en communicatiemanager van het bedrijf: ‘We bieden zowel tijdelijke als permanente oplossingen. Bij tijdelijke oplossingen is het zo dat we de units na gebruik

weer ophalen en op een andere plek en in een eventueel andere samenstelling opnieuw kunnen gebruiken. We hebben een heel breed aanbod, voor alle woonsegmenten. We leveren grondgebonden huisvesting en ook gestapelde bouw. Van eengezinswoningen tot studentenflats.’ Omdat alle units in de fabriek worden gemaakt, kan er sneller huisvesting worden gerealiseerd. Wendy: ‘Dat kan wel zo’n dertig tot vijftig procent sneller zijn dan de traditionele bouw. Wat de bouw ook sneller en efficiënter maakt, is dat we geen last hebben van weersomstandigheden. Iets wat je op een traditionele bouwplaats natuurlijk wel hebt.’ Alle huisvesting die Jan Snel aanbiedt, kan worden uitgevoerd met een warmtepomp, vloerverwarming en ook nul-op-de-meterwoningen zijn geen probleem. Alles is afhankelijk van de wensen van de klant. En die klanten komen inmiddels ook van buiten Nederland. Wendy: ‘Gelukkig zien al steeds meer opdrachtgevers dat modulair bouwen een volwaardige manier van bouwen is, die alle voorzieningen en vormen van comfort bieden die nodig zijn om goede huisvesting te bieden. En dat op een efficiënte, snelle en circulaire manier.’

Innovatieve schaalbare oplossing 

De Economic Board Utrecht (EBU) zoekt samen met provincie en gemeenten oplossingen voor de enorme nieuwbouwopgave en hoe circulaire nieuwbouw het nieuwe normaal kan worden. Een belangrijke schakel vormen bedrijven. Wie een oplossing heeft op het vlak van circulair bouwen of multifunctioneel ruimtegebruik, kan contact opnemen met Irene ten Dam, domeinmanager Groen van EBU. Irene: ‘EBU kan schaalbare oplossingen namelijk niet alleen een podium bieden, maar ook matchmaking organiseren met potentiële partners en EBU kan bovendien naar financiering toe leiden. Zo komen mooie producten van de grond en behouden we samen een aantrekkelijke regio waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren.’

Dit artikel verscheen eerder op de website van OnderNamen.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256