Domein
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Initiatief
Categorie

Nederland exporteert energieneutrale woningen

Nederland loopt voorop met renovatieprojecten die oude woningen energieneutraal maken. Met het Near Zero Energy Renovation-project komt het concept nu ook op Europese schaal tot leven.

Het Near Zero Energy Renovation-project (NeZeR)  is opgezet met steun van de Europese Unie. Het project moet partners uit Nederland en andere Europese landen bij elkaar brengen, en hen helpen een haalbare business case op poten te zetten.
De Nederlandse delegatie bestaat uit adviesbureau W/E adviseurs, woningcorporatie Portaal, kennisorganisatie Platform31 en de gemeenten Amersfoort en Rotterdam. Zij gaan hun expertise delen en samenwerken met soortgelijke organisaties uit Zweden, Finland, Spanje en Roemenië. De (bijna-)energieneutrale verbouwde Nederlandse woningen dienen als voorbeeld voor grootschalige renovatieprojecten in andere Europese steden.

EBU en Nul-op-de-meter woningen

In het EBU-initiatief ‘Nul-op-de-meter woningen’ slecht een publiek-privaat consortium de split-incentive in de particuliere bouw. In Maarssen is op dit moment een consortium actief met Ballast Nedam in de lead. Daar is inmiddels een bouwsom van 10 miljoen euro beschikbaar in de regio voor de eerste 131 woningen. Daarnaast vormt Utrecht de proeftuin van het landelijke Green Deal. Portaal verkent ondertussen de business case hoogbouw.

Wedstrijd

Nu al drukt Nederland zijn stempel op het nieuwe Europese project. NeZeR organiseert regelmatig ontwerpwedstrijden, die de deelnemers uitdagen renovaties en verbouwingen naar een hoger plan te tillen. Het Europese projectbureau krijgt daarvoor ondersteuning van woningcorporatie Portaal.
De woningbouwvereniging heeft de nodige ervaring en plukte daar in het verleden zelf de vruchten van. Het niaNesto-concept voor energieneutrale nieuwbouw is het resultaat van een ontwerpwedstrijd die Portaal zelf organiseerde.

Maatwerk

In deze aanpak voor nieuwbouw hebben niet alleen gemeenten, corporaties en de ontwerper een stem, maar ook de nieuwe huurders. Ze krijgen een aantal mogelijkheden voorgelegd, waaruit zij kunnen kiezen. Het resultaat is een duurzame en flexibele sociale huurwoning, die toch is toegesneden op de wensen van de bewoner.
De huizen worden in vier maanden opgeleverd, en de energierekening is nul. De eerste 16 woningen staan sinds april in Nijmegen, en deze zomer begint de bouw van 33 woningen in Utrecht. Naar verwachting krijgen de eerste bewoners eind 2014 de huissleutel.

In september komt NeZeR naar Nederland voor een bijeenkomst en een mini-symposium. Het project loopt tot 2017.

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256