Thema
  • Foreign Direct Invest en handelsbevordering
Categorie

Nederland samen sterker in de wereld

Acht publieke organisaties slaan de handen ineen om ondernemers beter te ondersteunen op de internationale markt. Onder toeziend oog van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ondertekende ze op 22 januari 2018 het convenant ‘Trade & Innovate NL’. Deelnemende partijen zijn Amsterdam inbusiness, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Economic Board Utrecht, InnovationQuarter, Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NL), Rotterdam Partners en de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl), in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat.

Belang Trade & Innovate NL

Trade & Innovate NL zet zich in voor de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is belangrijk, omdat het Nederlandse verdienvermogen voor 32% gebaseerd is op export. Tegelijkertijd is de wereld om Nederland heen onstuimiger dan ooit, met grote uitdagingen op het gebied van onder meer klimaat, voedselzekerheid, gezondheid en duurzaam energiegebruik. Nederland kan door zijn goede innovatieklimaat, de wereldwijd toonaangevende topsectoren en zijn kracht door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, leidende posities pakken bij het oplossen van deze uitdagingen.

De publieke partijen die het convenant ondertekenden, realiseren zich dat ze samen meer kunnen bereiken dan ieder apart. Enerzijds omdat de buitenlandse vraag in toenemende mate vraagt om het bieden van integrale, kant-en-klare oplossingen, en anderzijds omdat Nederland op wereldschaal moet concurreren met grote economieën met omvangrijke handelsbevorderende pakketten.

BV Nederland

In een feestelijke setting werd op 22 januari in de Caballerofabriek in Den Haag met de ondertekening van dit convenant een belangrijke stap gezet in de samenwerking op het vlak van internationalisering van het bedrijfsleven tussen de grote steden en provincies in Nederland en het Rijk. Enkele prominente publieke en private bestuurders deelden hier hun visie op de internationale kansen die er liggen voor de ‘BV Nederland’ en hoe die door goede samenwerking binnen Nederland verzilverd moeten worden.

Jeroen Kreijkamp, wethouder economische zaken gemeente Utrecht: “In februari 2017 heb ik samen met de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens een handelsmissie naar Beieren geleid. De samenwerking was heel succesvol en leidde tot grote deelname van het bedrijfsleven, veel exposure in Beieren en lagere kosten. Goed om deze samenwerking voort te zetten. Trade Innovate NL biedt ons de ruimte om in de toekomst nog beter samen te werken met andere regio’s en het Rijk.”

De initiatiefnemers

Trade & Innovate NL is een initiatief van de volgende publieke organisaties: Amsterdam inbusinessBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport DevelopmentEconomic Board Utrecht, InnovationQuarter, Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NL), Rotterdam Partners en RVO.nl, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat.

Jaap Breugem

Jaap Breugem is domeinmanager Internationalisering bij Economic Board Utrecht.

06-40398931 06-40398931