Categorie

Nieuwe landelijke coalitie voor aantrekken en behouden van internationaal talent

9 regionale en nationale partners verenigen zich in “The Dutch Talent Coalition”, voor het aantrekken en behouden van internationaal talent. Op 23 februari bieden zij een manifest aan de politiek aan met de oproep in de volgende kabinetsperiode te investeren in de versterking van het internationale vestigingsklimaat voor internationaal talent.

Het aantrekken en behouden van (internationaal) talent is cruciaal voor het op peil houden en uitbouwen van de Nederlandse economie, productiviteit, innovatie en aantrekkingskracht voor buitenlandse investeringen en behouden van Nederlandse bedrijven. Momenteel is er een steeds groter wordende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt, met name in functies in de technologie, onderwijs, zorg en ICT. Met alleen zelf opleiden, om-, bij- en herscholing gaat Nederland het niet redden om deze krapte op te lossen. Daarom is het aantrekken en behouden van groot belang.

Internationale bedrijven kiezen voor landen waar het potentieel aan talent het grootste is. Uit de Monitor Vestigingsklimaat 2016 blijkt dat Nederland op dit gebied minder scoort dan concurrerende landen; reden voor “The Dutch Talent Coalition” om de handen ineen te slaan.

Rode loper uitleggen

“The Dutch Talent Coalition” wil een rode loper uitleggen voor internationaal talent. De coalitie ontwikkelt, bouwt en promoot daarom concrete initiatieven die ervoor zorgen dat internationaal talent zich graag in Nederland vestigt en zich snel thuis voelt. De coalitie is reeds gestart met de ontwikkeling van een landelijke online jobportal, zodat internationaal talent wordt gewezen op alle relevante vacatures in Nederland.

In het presenteren van deze kansen gaat de coalitie Nederland nog beter profileren als dé internationale innovatieve economie waar het vestigingsklimaat optimaal en de quality of life uitstekend is. Aanvullend wordt ervoor gezorgd dat talent in Nederland kan rekenen op kwalitatief hoogwaardige, meertalige informatievoorziening en dienstverlening op het gebied van internationale scholen, woningmarkt, gezondheidszorg en culturele voorzieningen.

Internationaal talent goed voor Nederlandse economie en banen

Vestiging en behoud van dit internationale talent zorgt niet enkel op zichzelf voor stimulering van de Nederlandse economie, maar levert aanvullend ook een factor van 4,6 aan extra banen op. Het CBS heeft berekend dat enkel al internationale studenten die na hun afstuderen in Nederland blijven werken, jaarlijks 1,57 miljard voor de Nederlandse schatkist opleveren.

“The Dutch Talent Coalition”

The Dutch Talent Coalition bestaat uit Expatcenter Amsterdam, Brainport Development, International Welcome Centre North (IWCN), Economic Board Utrecht, EPZ, Twente, NUFFIC, NFIA en Holland Expat Center South.

Jaap Breugem

Jaap Breugem is domeinmanager Internationalisering bij Economic Board Utrecht.

06-40398931 06-40398931