Domein
Thema
 • Data en Gezond Stedelijk Leven
Categorie

Nieuwe webinars Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

Hoe maak je een stedelijke omgeving leefbaar en gezond? En hoe combineer je daarbij data en kennis van publieke organisaties met de innovatieve ondernemerskracht van bedrijven, en de ervaringen en gedragingen van inwoners? Deze vraagstukken staan centraal in de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Binnenkort organiseert de Data- en Kennishub weer een nieuwe reeks webinars. Zet 1 oktober, 15 oktober en 29 oktober vast in je agenda!

 • 1 oktober – Gezond gebiedsontwerp – 10.00-11.15 uur
  In deze webinar wordt aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden het proces van stedelijk conceptontwikkeling, visievorming en architectuur uitgelegd. Ook komt de samenwerking met diverse stakeholders aan bod, en hoe om te gaan met hun belangen. Tot slot is er aandacht voor de realisatiefase. Verloopt dat zoals bedacht? En zie je de gewenste effecten bij de ingebruikname?
  Klik hier om je aan te melden voor de webinar Gezond Gebiedsontwerp
   
 • 15 oktober – Digital Twin – 10.00-11.15 uur
  3D applicaties worden steeds meer en breder toegepast bij stedenbouwkundige planvorming. Een van die belangrijke toepassingen is het maken van een Digital Twin, een digitale tweeling van een wijk of gebied, waarmee bestuurders en bewoners makkelijker kunnen worden meegenomen in de keuzes die voorliggen.
  In de Digital Twin webinar worden aan de hand van praktijkvoorbeelden de toepassingen verder uitgelegd door de provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Amersfoort en Tygron.
  Klik hier om je aan te melden voor de webinar Digital Twin
   
 • 29 oktober – Healthy Urban Spatial Planning – 10.00-11.15 uur
  Vanwege de internationale sprekers is deze webinar in het Engels

  Een internationaal team bedrijven en kennisinstellingen heeft onderzocht hoe stadsplanning en lokaal stadsontwerp er voor kunnen zorgen dat mensen minder blootgesteld worden aan luchtvervuiling en hoe ze mensen meer tijd kunnen laten doorbrengen waar de lucht schoner is. Uit het onderzoek kwamen de Gezond Stedelijk Leven principes. Deze worden nu getest, met de focus op kinderen en hun ouders.
  Klik hier om je aan te melden voor de webinar Healthy Urban Spatial Planning

 

Terugblik aftrap Data- Kennishub Gezond Stedelijk Leven

Op donderdag 14 mei vond via een webinar de aftrap plaats van dit nieuwe publieke-private platform. In de periode erna heeft de hub nog eens drie inhoudelijke webinars georganiseerd, met uiteenlopende onderwerpen. In de webinars kwamen mooie voorbeelden aan bod van projecten die in de kern liggen van wat de ambities van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven: verschillende partijen verbinden om samen tot innovatieve oplossingen te komen die bijdragen aan gezond stedelijk leven.

Alle webinars staan op de website van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk leven en zijn terug te kijken via onderstaande links:

 • Kick-off Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven 14 mei 
 • Real-time omgevingsmonitoring 28 mei 
  In het webinar Real-time omgevingsmonitoring is onder andere aan de hand van het Snuffelfietsproject toegelicht welke zaken er technisch-inhoudelijk komen kijken bij het (semi)-real time monitoren. Denk daarbij aan het kalibreren van de sensoren, data-analyse en visualisatie. Ook werd verkend wat real-time monitoring kan opleveren en aangezet tot denken over de rolverdeling tussen verschillende partijen zoals burgers, lokale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.
 • Slim werken aan klimaatadaptatie 11 juni 
  Hoe kun je monitoring en de ontwikkeling van indicatoren gebruiken om de stad beter in te richten voor klimaatbestendigheid, biodiversiteit, groen en blauw? Dit werd nader verkend aan de hand van twee voorbeelden uit Amersfoort: de versterking van klimaatbestendigheid in het versteende stationsgebied in het project SCOREwater en naar het gebruik van een 'digital twin' in een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.
 • Collectieve en wijkgerichte aanpak van gezond leven 25 juni
  In deze sessie stond een interprofessionele aanpak om te investeren in gezondheid en welzijn centraal, met gebruikmaking van verschillende databronnen en rekening houdend met de waarden en belangen van zowel inwoner, lokale overheid, (zorg)organisaties, kennisinstellingen en bedrijven.

Op de hoogte blijven?

Volg de website van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven of de LinkedIn pagina om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven.

Over de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

In de Data-en Kennishub Gezond Stedelijk Leven werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners samen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde, praktische en concrete producten en diensten, die een positief effect hebben op de gezondheid van inwoners.

Het RIVM, Universiteit Utrecht en Economic Board Utrecht zijn de initiatiefnemers van dit platform. Intussen hebben zich verschillende partners aangesloten: provincie Utrecht, gemeente Amersfoort, Future City Foundation, Mecanoo, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Civity en Urban Sync. Ook andere publieke en private organisaties in Nederland kunnen zich aansluiten en/of gebruik maken van de data en kennis binnen het platform.

Kijk op de website van de Data- en Kennishub GSL voor de mogelijkheden.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018