Domein

Omzetdaling bij 73% van de circulaire ondernemers door coronacrisis

Bijna driekwart van de circulaire ondernemers ervaart omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) namens netwerkorganisatie Alliantie Cirkelregio Utrecht heeft uitgevoerd onder circulaire ondernemers in de provincie Utrecht.

Het doel van dit onderzoek is beter inzicht krijgen in de impact van de coronacrisis op circulaire ondernemers, de behoeften van deze ondernemers, en de manieren waarop de Alliantie Cirkelregio Utrecht hen het best kan ondersteunen. Een enquête is per email uitgestuurd naar 62 circulaire ondernemers in de provincie Utrecht. In totaal hebben 32 ondernemers de enquête ingevuld. De uitkomsten zullen worden gebruikt om de dienstverlening en informatievoorziening aan circulaire ondernemers te verbeteren.

De impact van de coronacrisis op circulaire ondernemers in de provincie Utrecht

73% van de ondernemers ervaart een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Dit betekent een harde klap voor het circulair ondernemerschap. De NMU vroeg ook wat de aard van de problemen dat was. 47% van de ondernemers geeft aan momenteel te kampen met het wegvallen van orders, projecten en/of opdrachtgevers. 34% geeft aan dat de bedrijfsvoering sterk of volledig wordt belemmerd door coronamaatregelen en 25% van de respondenten heeft een liquiditeitstekort. 25% van de respondenten ervaart momenteel geen acute problemen door de coronacrisis.

Kansen voor lokaal en circulair ondernemen

Toch is er ook de kans dat de veelal kleine innovatieve ondernemingen juist creatief weten om te gaan met deze crisis. 59% van de respondenten werkt aan innovatieve oplossingen om hun onderneming aan te passen aan de coronacrisis. Zij voegden alternatieve producten of diensten aan hun aanbod toe, richtten zich op meer samenwerking, spaken nieuwe markten aan, of zetten alternatieve verkoopmethodes in. De voorbeelden laten zien dat de ondernemers snel kunnen schakelen en in staat zijn tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen. Echter, in veel gevallen betreft het tijdelijke noodoplossingen, die geen duurzame vervanging vormen van misgelopen inkomsten. Ook vroegen we naar positieve effecten van de coronacrisis. De positieve effecten die het vaakst werden genoemd zijn meer aandacht en steun voor circulair ondernemen (25%) en meer interesse voor lokale samenwerking (19%). Hoewel er wel positieve effecten werden genoemd, wegen deze niet op tegen de negatieve effecten van de coronacrisis.

Helft heeft landelijke steunmaatregelen aangevraagd. 38% bezuinigt op loonkosten

Om de klappen van de coronacrisis op te vangen heeft 53% van de respondenten landelijke steunmaatregelen aangevraagd. 38% van de ondernemers heeft afscheid genomen van werknemers of heeft de inhuur van flexibel personeel verminderd. Andere genomen maatregelen zijn het tijdelijk sluiten van de onderneming of beperking van de openingstijden (34%), het invoeren van protocollen of maatregelen om te voldoen aan richtlijnen wat betreft afstand houden, hygiëne en gezondheidschecks (25%), en het uitstellen van investeringen (19%).

Behoeften van circulaire ondernemers tijdens de coronacrisis

Meeste behoefte aan maatregelen die circulariteit stimuleren en financiële steun

De helft van de respondenten heeft behoefte aan maatregelen die inkoop van circulaire goederen en diensten stimuleren. Nog eens 50% heeft behoefte aan financiële steun en 25% heeft behoefte aan uitstel, vermindering of kwijtschelding van belastingen. 31% heeft behoefte aan netwerken om samenwerking en communicatie met andere ondernemers te bevorderen en 25% heeft behoefte aan business coaching en ondersteuning bij de vernieuwing van hun businessmodel. 19% heeft geen behoefte aan ondersteuning.

Utrecht Region Get Connected jaarcongres

Donderdag 8 oktober 2020 organiseerde de NMU tijdens het Utrecht Region Get Connected jaarcongres de sessie ‘Circulaire ondernemers en coronacrisis - een onderzoek’. Tijdens deze sessie deelden zij de resultaten van hun onderzoek. 

Lees hier meer over het Utrecht Region Get Connected jaarcongres

 

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256