Domein
Categorie

Ondernemer en op zoek naar ondersteuning?

Rijk en Regio ondersteunen samen MKB

We hebben als EBU nu 3 nieuwe manieren om ondernemers te steunen in hun innovatie. Daarvoor is de Economic Board Utrecht de samenwerking aangegaan met het Rijk.

Via de nieuwe uitvoeringsverordening van de Economic Board Utrecht worden individuele Utrechtse MKB ondernemers ondersteund. Aanvragen kunnen worden ingediend van 19 mei tot 1 september. 

Voor wie?

Om in aanmerking te komen wordt gekeken of u in Utrecht bent gevestigd en of uw activiteiten aansluiten bij de strategische agenda van de Economic Board Utrecht en vallen binnen het topsectoren beleid.

Mogelijk komt u niet voor de regio specifieke in aanmerking maar wel voor de landelijke vangnetregeling. Voor meer informatie hierover gaat u naar www.rvo.nl.

Welk type projecten?

MKB-ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de volgende MKB-instrumenten:

  • haalbaarheidsprojecten MKB-onderneming
  • innovatieadviesprojecten MKB
  • R&D-samenwerkingsprojecten

Zie voor meer informatie en randvoorwaarden bij bovenstaande instrumenten respectievelijk paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3. van de nieuwe uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht.

Geïnteresseerd en nu?

Aanvragen voor deze subsidieregeling moeten worden ingediend bij het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor meer informatie over de MIT-regeling gaat u naar www.rvo.nl.

Termijn

U kunt subsidie aanvragen van 19 mei 2015 tot en met 1 september 2015 (de aanvraag moet op 1 september 2015 ontvangen zijn).

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

De provincie Utrecht stelt via de uitvoeringsverordening van de Economic Board Utrecht voor de subsidieregeling MKB innovatie stimulering topsectoren Utrecht in 2015 €2 miljoen beschikbaar. De provincie Utrecht en het ministerie van Economische Zaken dragen in 2015 ieder €1 miljoen bij aan deze subsidieregeling.

Er gelden in 2015 de volgende deelplafonds: maximaal €0,6 miljoen voor de instrumenten innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten en maximaal €1,4 miljoen voor de instrumenten R&D samenwerkingsprojecten.

Meer info op de site van rvo

Redactie EBU

Heeft u vragen of een initiatief? Neem contact met ons op.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58