Domein
Thema
  • Slimme mobiliteit
Initiatief
Categorie

Onderzoek Effecten op mobiliteit en thuiswerken: nu en na corona

Vlak voor de maatregelen rondom de coronacrisis realiteit werden, organiseerde de Economic Board Utrecht een Expertmeeting over Mobiliteit. Een onderwerp dat met de kennis van nu weer vanuit een nieuw (aanvullend) perspectief wordt bekeken. Reden voor Jan Korff de Gidts van het initiatief Kracht van Utrecht en zijn sparringpartner Roland Goetgeluk om de handen ineen te slaan met de Universiteit van Amsterdam (“Moving the City”) en hier een onderzoek naar te starten. Wat zijn volgens u, HR-managers en directeuren van bedrijven uit de regio Utrecht, de effecten op thuiswerken en mobiliteit?

Begin april is het onderzoek van de UvA en Kracht van Utrecht gestart. Tijdens een online sessie op vrijdag 15 mei aanstaande, van 11.00u tot 12.00u, zal de Amsterdamse onderzoeksgroep UvA “Moving the City” samen met Kracht van Utrecht de eerste analyseresultaten presenteren, met daarin een eerste verkenning van kansen voor de Utrechtse regio, stad en provincie. Deze eerste verkenning is gebaseerd op literatuuronderzoek CBS, KIM, PBL, Rabo-research; Regionale kenmerken Utrechtse regio met o.a. veel zakelijke, financiële, ICT-dienstverlening en een enquête door de UvA onder heel veel thuiswerkers. Ook worden scenario-opties gedeeld voor de toekomst.

De sessie heeft als doel op een interactieve manier de conceptrapportage te verrijken met ervaringen van enkele (HR-)directeuren van bedrijven uit de regio Utrecht, en dan met name financiële instellingen, ICT, zakelijke dienstverlening, openbaar bestuur en onderwijs. Jan Korff de Gidts is gespreksleider. Aan deze sessie neemt tevens zijn sparringpartner en co-begeleider Roland Goetgeluk deel, van de Wijkcoöperatie Kanaleneiland en RIGO. Namens Economic Board Utrecht neemt Karen van der Moolen, domeinmanager Slim, deel aan deze online sessie..   

Deelnemen?

Bent u bereid 15 mei tussen 11.00u en 12.00u deel te nemen aan deze informatieuitwisseling? Mail dan naar contactenkvu@gmail.com, t.a.v. Jan Korff de Gidts, onder vermelding van uw naam, organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer.

U ontvangt dan vanuit Kracht van Utrecht een bevestiging van uw aanmelding, een overzicht van deelnemers aan het gesprek en de linkcode waarmee u kunt deelnemen. De sessie vindt plaats in Microsoft Teams.

Voor Pinksteren wordt de eindrapportage van dit onderzoek gedeeld, inclusief kansrijke vervolgstappen.

Foto: Flying Holland

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018