Domein
Thema
  • Life Sciences
Categorieën

Ontdekt Utrecht Region: het Utrecht Science Park

Het Utrecht Science Park is het kloppend hart van kennis en hoogwaardige technologie in de Utrecht Region. Het is ook het grootste en snelst groeiende science park in Nederland. Op het moment zijn er 10 kennisinstellingen en 128 Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) bedrijven (waarvan de helft startups) gevestigd, voornamelijk actief op het gebied van Life Sciences & Health (LSH) en Duurzaamheid. Samen met een sterke gemeenschap van 50,000 studenten, ontwerpen en creëren ze een gezonder en duurzamer leven, voor vandaag en morgen.

Friso Smit, de Nieuw Business Development Manager bij de Stichting Utrecht Science Park: “In deze inspirerende hotspot werken bedrijven, onderzoekers, clinici en studenten samen om innovatie aan te drijven met baanbrekende wetenschap.”

Wat zijn de fundamentele activiteiten van de Stichting Utrecht Science Park?

"Er is een enorme hoeveelheid kennis, infrastructuur en talen aanwezig op het Utrecht Science Park. Als stichting ondersteunen we interactie en stimuleren we coöperatie en de uitwisseling van kennis tussen kennisinstellingen en innoverende bedrijven, bijvoorbeeld door middel van het benadrukken van wetenschappelijke prestaties, bedrijfsontwikkelingsactiviteiten en het organiseren van events, zoals het informele Utrecht Science Park Café. Verder creëren we de optimale omstandigheden voor nieuwe en gevestigde bedrijven die hun O&O ondernemingen willen opzetten of uitbreiden naar het Utrecht Science Park. We creëren een vruchtbare bodem voor ontdekking, design en ontwikkeling van duurzame oplossingen voor een gezond leven in een gezond milieu. Door, waar mogelijk, de oplossingen lokaal te implementeren voegen we maatschappelijk en economisch iets toe aan de regio.”

Waarom is het Science Park gefocust op de LSH- en Duurzaamheidclusters?

“Veel kennisinstellingen en O&O bedrijven in het gebied van Life Sciences & Health hebben zich gevestigd in het Utrecht Science Park, zoals de Universiteit Utrecht, waaronder de Faculteit Dier Geneeskunde, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Hogeschool Utrecht, het Hubrecht Instituut, het Danone Nutricia Onderzoek en het Genmab. Omdat deze instellingen en O&O bedrijven op loopafstand zitten van elkaar, kan onderzoek snel vertaald worden in oplossingen en toegepaste innovaties, wat voor een gesloten waardeketen zorgt. Daarnaast hebben kennis en expertise rondom duurzaamheid zich steeds verder ontwikkeld, deels vanwege het onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Bij deze instituten zijn onderwerpen zoals One Health en Future Food ontzettend tot bloei gekomen. Life Science & Health en Duurzaamheid hebben hechte banden met gezond stedelijk leven en maakt waardevolle innovatie mogelijk.”

Waarom is het interessant voor bedrijven om zich te vestigen op het Utrecht Science Park?

“Bedrijven die hier gevestigd zijn begrijpen de taal van de wetenschap. Ze kunnen gemakkelijk en snel samen werken onderzoekers en studenten. Dit bevordert innovatie en maakt het Science Park een krachtig ecosysteem voor nationale en internationale bedrijven om deel aan te nemen met hun O&O activiteiten. Er is geen andere plek in Europa waar zo veel kennisinstellingen op loopafstand van elkaar zitten en samenwerken met bedrijven om grote uitdaging binnen de Life Science & Health en Duurzaamheid op te lossen. Dit is waarom het faciliteren van deze kruisbestuiving zo goed werkt in het Utrecht Science Park.”

Kun je ons meer vertellen over de uitbreidingsplannen van het Utrecht Science Park?

“Binnen twee jaar openen we een 23,000 m2 O&O bedrijfsverzamelgebouw dat ruimte biedt aan startups binnen het gebied van Life Science & Health. In 2024 verwachten we een tweede bedrijfsverzamelgebouw te kunnen openen. Samen met de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Stad Utrecht (de grondbezitters van het Utrecht Science Park), zijn we op zoek naar verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor O&O bedrijven op de lange termijn. Onze ambitie is om, binnen de komende 10 tot 15 jaar, 160,000 m2 ruimte toe te voegen voor private O&O ondernemingen om zo ons ecosysteem uit te breiden en innovatie verder te laten opbloeien.”

Ontdek Utrecht Region

Dit artikel is eerder verschenen in de campagne ‘Discover Utrecht Region’. Lees hier het oorspronkelijke artikel.

Freek van Muiswinkel

Freek van Muiswinkel is domeinmanager Gezond Life Sciences bij Economic Board Utrecht.

06-46614060 06-46614060