Domein
Thema
 • Circulaire economie
Initiatief
Categorie

Oogsten en zaaien op het Oogstfeest van Team SNEL

Tijdens het Oogstfeest van team SNEL bij ANNE werden opbrengsten gedeeld en inspirerende pitches gehouden. Rond de 50 aanwezigen (corporaties, gemeenten, bedrijven, RVO) kregen een update over de tafels hoogbouw, laagbouw en lage etagebouw de ondersteuning van aardgasvrije wijken in de regio. Hieronder leest u over de oogst en ook de zaaitips die met de aanwezigen zijn opgehaald.

Oogsten

 • Er is een proof of concept “renovatie aardgasvrij” voor 10-hoog flats met weinig oppervlak voor opwek (Inside Out).  Het consortium zoekt naar woningen voor verdere uitrol. Ook is er een spijtvrij aanbod. In de regio Utrecht is voor renovatie van deze Intervam-flats een potentie van 8.000 woningen. Voor een deel van deze woningen hebben corporaties al een renovatie-aanpak in gang gezet;
 • De Donut-aanpak van de RWU, bundeling van krachten bij de duurzaamheidsopgave, inspireert en krijgt een vervolg. De corporaties hebben zich op 5 klimaatthema’s gecommitteerd aan een rol: ‘koploper’, ‘snelle volger’ of ‘peloton’;
 • Ten behoeve van de landelijke opschalingsaanpak De Renovatieversneller
  (verwachte start begin 2020) hebben vier regionale corporaties de handen in een geslagen om een regionale kavel met jaren 60-70 laagbouw woningen voor te bereiden. Deel de ervaringen met mandjes maken van woningen en trek hierbij op met gemeenten;
 • Kennisdeling tussen co-makers (zij bieden totaaloplossingen) van regionale corporaties is opgezet. Er wordt gewerkt aan een menukaart met gemeenschappelijk aanbod;
 • Opschalen beeldherkenningspilot (pasfoto’s van woningen) GroenWest en Octo. Uitbreiden voor materialenkant (koppeling Madaster).
 • Energiewerkplaats Utrecht: netwerken, deel je goede projecten, online samenwerking en nieuws. Meld u hier aan voor de Energiewerkplaats Utrecht.

Zaaien

 • “U bepaalt wat u betaalt”: het ontwikkelen van treintjes woningen en samen werken loont!;
 • Denk aan een transparant platform met aanbod van co-makers;
 • RC panels nodigt uit tot rondleiding in fabriek
 • Ontwikkel meer pilots met opslag om pieken op het elektriciteitsnet (mismatch opwek en gebruik) te voorkomen;
 • Organiseer in de RES-en meer aandacht voor energiebesparing;
 • Breng ook particuliere woningeigenaren in contact met aanbieders (oa. gespikkeld bezit);
 • Volg de afstudeerders van Heilijgers voor hun onderzoek naar schaal maken (oplevering medio begin 2020).

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met de volgende contactpersonen:

Wilt u de presentaties van de verschillende sprekers inzien? Meld u hier aan voor de energiewerkplaatts Utrecht, waar u alle presentaties van het oogstfeest bekijken (in een besloten werkgroep “SNEL - Sneller naar een energiepositieve leefomgeving”) terug kunt vinden. Daar vindt u ook het netwerk van alle deelnemers.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256