Domein
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Categorie

Op naar opschaling Smart Solar Charging

Op dinsdag 9 juni nam in Utrecht een consortium bestaande uit Stedin, gemeente Utrecht, GE, Vidyn, Last Mile Solutions, Economic Board Utrecht en LomboXnet, de eerste Vehicle-to-grid-laadpaal in gebruik, gebaseerd op de wereldwijde laadstandaard: “Smart Solar Charging”.

Accu's van elektrische auto's kunnen voortaan voor de deur worden gebruikt als kleine energiecentrale voor de opslag van zelf opgewekte zonne-energie. De bi-directionele laadpaal, made in Utrecht, is 80% goedkoper dan de huidige internationale standaard en is ontwikkeld en geproduceerd in Nederland. Na deze eerste laadpaal in de proeftuin van Lombok zullen er voor het einde van het jaar nog 19 palen worden geplaatst. Over twee jaar zijn dat er 200.

Smart Solar Charging, waardoor je lokaal het energiesysteem kan managen, biedt grote kansen voor extra werkgelegenheid voor Nederland. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voorspelt 10.000 banen in 2020 en 50.000 banen in 2030, gekoppeld aan elektrisch vervoer. Volgens het consortium is het driedubbele aantal extra banen mogelijk, zodra er een Nederlandse markt voor opslag van zonne-energie ontstaat. 

Tekening Letter of Intent City Deal

Dinsdag 9 juni heeft het consortium onder leiding van Henk Broeders, voorzitter Economic Board Utrecht, de economische kansen over het voetlicht gebracht bij het Ministerie van Economische Zaken en een pleidooi gedaan voor aanpassingen en ruimte van de toezichthouder. Het consortium heeft een Letter of Intent (LOI) City Deal getekend en overhandigd aan plaatsvervangend DG Bert de Vries. Deze LOI is aangeboden aan EZ met de oproep om alle mogelijke inspanning te doen om werk te maken van Smart Solar Charging, door middel van een ‘toezichtvakantie’.

Dit is nodig wil Nederland op gelijk speelveld komen met de Verenigde Staten, Duitsland en China.Dit betreft onder andere het mogelijk maken van variabele stroom- en nettarieven alsmede variabele energiebelastingtarieven bij het leveren en terugleveren van stroom via laadpalen. In de tussentijd gaat het consortium in ieder geval toetsten of het nieuwe systeem van Smart Solar Charging in de praktijk werkt. Hiervoor gaan ze verschillende scenario’s van regelgeving en fiscale uitgangspunten testen en verifiëren.

Green Deal voor laadinfrastructuur elektrisch vervoer

Dinsdag 9 juni is ook door twaalf partijen de Green Deal getekend. De Green Deal geeft invulling aan de afspraken in het Energieakkoord om barrières rond de uitrol van openbare laadinfrastructuur weg te nemen voor gemeenten en grote afnemers zoals bedrijventerreinen. Het consortium en de EBU proberen gemeentes te verleiden zoveel mogelijk Smart Solar Charging mee te nemen in openbare aanbestedingen.

Beschikbare middelen

De rijksbijdrage voor laadinfrastructuur (5,7 miljoen over 3 jaar) is bedoeld voor decentrale overheden (gemeente en provincies) die openbaar toegankelijke 24/7 laadinfrastructuur willen realiseren. Daarnaast is 1,5 miljoen rijksbijdrage via dit platform beschikbaar voor innovatieprojecten. Verkend dient te worden of hier mogelijkheden zijn voor het verder brengen van Smart Solar Charging.

Exportkansen

Het consortium Smart Solar Charging is benaderd voor deelname aan het Nederlandse handelsprogramma van RVO waarin Nederlandse partijen, op grond van e-mobiliteit en duurzame energie, en het rijk hun krachten bundelen. Voor meer informatie: http://www.vanamsterdamnaarberlijn.blogspot.nl/  

Grote belangstelling

De opening van de nieuwe laadpaal dinsdag 9 juni ging gepaard met grote, landelijke belangstelling en media-aandacht. Zo was er onder meer berichtgeving in het FD, op nu.nl, in het AD, de NOSVolkskrantTelegraaf en op DUIC.nl. Ook hebben BNR Duurzaamradio 1Vandaag en RTV Utrecht aandacht besteed aan de opening. 

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256