Domein
Categorie

Op weg naar duurzame zorg bij Careyn

Careyn is een zorgorganisatie die zich richt op een zo compleet mogelijk aanbod van diensten op het terrein van ouderenzorg, welzijn en wonen. De organisatie is enige tijd geleden begonnen met het in kaart brengen van de eigen duurzaamheid. Met de Milieuthermometer Zorg maakt Careyn de aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar.

Arno van der Spek, Facilitair Specialist, en Paul Mulder, Manager Facility Management, vertellen over wat er tot nu toe gedaan is en wat de ambities zijn: “We willen naar duurzame zorg toe en zetten ook al stappen. We tekenden op 15 mei de Green Deal Zorg 2.0 en hebben het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg. Maar we zijn er nog niet, we hebben nog voldoende ambities”.

Vanuit Facilitair management met bestuurlijk commitment

In de zorg gebeurt veel, waardoor prioriteit geven aan duurzaamheid soms lastig is. Je wilt mensen die al hard werken niet extra belasten, maar wel je verantwoordelijkheid als organisatie nemen. Tegelijkertijd is het ook een heel breed begrip. Omdat het veel met huisvesting te maken heeft, pakken wij het vanuit facilitair management op. We hebben daarbij veel commitment vanuit het bestuur. Dat is belangrijk. Net zo belangrijk als dat mensen op de vloer het ook moeten gaan omarmen”.

Van korte naar lange termijn

We willen de administratieve last op locaties voorkomen. Veel hebben we ook al op centraal niveau geregeld, zoals de inkoop van groene energie. Maar zodra je de organisatie in gaat, zie je soms ramen open staan, terwijl de verwarming aanstaat. Daarbij heb je te maken met medewerkers, cliënten, mantelzorgers en bezoekers. Dat is complex. De vraag is hoe je de gedragsverandering voor elkaar krijgt op alle locaties. Dat zien we als een uitdaging voor de langere termijn. Het inbedden in de organisatie is wel een van de hoofdonderwerpen om onze duurzaamheidsambities te bereiken.

In kaart brengen en laten zien

“Aan de hand van de Milieuthermometer Zorg hebben we de eerste stappen kunnen zetten. De Thermometer heeft veel verschillende aspecten. We hebben vooral veel in kaart gebracht, de afgelopen tijd. Wat wordt er nu aan energie verbruikt, hoeveel afval is er per locatie, wat is de CO2 footprint per locatie enzovoorts.. Het behalen van het bronzen certificaat is een mooie eerste stap geweest en  dat hebben we gevierd met het planten van bomen op de diverse locaties. Dat gaf interne zichtbaarheid aan het thema duurzaamheid. Om iedereen echt mee te krijgen is het ook belangrijk om inzicht te geven. Te laten zien wat mensen op een bepaalde locatie verbruiken en hoe zich dat verhoudt tot andere locaties. En dan zie je dat mensen op de locaties wel willen. Ze willen soms zelfs meer dan kan. Afval scheiden bijvoorbeeld, doen mensen thuis vaak, maar dat werkt in een zorgorganisatie vaak net anders. Het begint al wel echt te leven. Mensen mailen al ideeën en dat is heel mooi!”

Leuk maken en verder doordenken

“We gaan eerst aan de slag met maatregelen die niet ingrijpen op het primaire proces. Dat levert namelijk de minste weerstand op. In de toekomst willen we ons meer gaan richten op het belonen van milieuprestaties. Voorbeeld: Als een locatie minder energie- of waterkosten maakt, kunnen ze het bedrag dat bespaard is, inzetten voor andere doeleinden. Zo wordt het leuk voor de locaties. Daarna gaan we aan de slag met complexere maatregelen. Dat zal bestaande processen wel raken. Dan gaan we kijken naar productinnovatie bij bijvoorbeeld recyclebaar incontinentiemateriaal. Dat is nog best ingewikkeld. Leveranciers zijn er ook mee bezig, dus we overleggen veel. En ook met de zorgprofessionals moeten we goed overleggen, want zij moeten de producten dagelijks gaan gebruiken. Voor zonnepanelen is afstemming met de zorg weliswaar minder belangrijk, maar dat vergt weer flinke investeringen. Soms zit de duurzaamheid niet in nieuwe producten, maar vooral in veranderingen van processen. Er zijn bij een grote zorgorganisatie veel verkeerbewegingen. Die kun je vervangen door elektrisch vervoer. Maar als je iets verder doordenkt, kun je ook je processen anders inrichten en minder vervoer creëren. Dat soort oplossingen kosten tijd.  Maar daar willen we wel naartoe”.

Utrecht zet zorgorganisaties en bedrijven bij elkaar

Het mooie is dat de regio Utrecht de zorgorganisaties bij elkaar heeft uitgenodigd. We komen ongeveer drie keer per jaar bij elkaar. Daar worden dan ook relevante externe bedrijven/adviseurs bij uitgenodigd. Daarbuiten hebben we sindsdien ook veel contact met elkaar. Dat contact en overleg is heel waardevol. We moeten namelijk samen bekijken wat de mogelijkheden zijn en bepalen wat past bij de zorg. We hebben als zorginstellingen natuurlijk veel dezelfde problemen. En dit netwerk werkt goed voor de afstemming daarover.”.

Foto: Mel Boas

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar research@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de Gezond stedelijk leven initiatievenkaart. 

Gezond Stedelijk Leven initiatievenkaart

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548