Domein
Thema
  • Slim gegevens gebruiken
Categorie

Op weg naar een chatbot die je wél begrijpt

Chatapps zoals WhatsApp en Facebook Messenger, tekstgestuurde chatbots en spraakgestuurde virtuele assistenten zoals Alexa, Siri en Google Assistant: conversational interfaces worden steeds meer gemeengoed. Met de oprichting van de Conversational Interface Coalition neemt de Nederlandse creatieve industrie het initiatief tot gezamenlijke doorontwikkeling van deze interfaces.

Door samen op te trekken in de Conversational Interface Coalition (CIC) willen kennisinstellingen en bedrijven die zich bezighouden met conversational design bouwen aan een stevige internationale positie voor Nederlandse chatbots en andere vormen van conversational design. De CIC wordt op 25 januari opgericht op Hogeschool Utrecht.

Voorsprong

De Nederlandse creatieve industrie heeft een goede naam. Diverse Nederlandse bedrijven zijn nationaal en internationaal actief op het gebied van conversational design en chatbots. Marlies van Steenbergen lector Digital Smart Services aan Hogeschool Utrecht: “De fase waarin conversational interfaces als revolutionair concept worden gezien, is voorbij. Steeds meer bedrijven laten chatbots en andere spraakgestuurde interfaces ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn deze nog lang niet zo ingeburgerd dat precies duidelijk is wat goed werkt en wat niet. Dat is eigenlijk heel gunstig, want er is dus nog veel winst te behalen. Als we goed samenwerken, kennis ontwikkelen en delen, kan de Nederlandse creatieve industrie hierin een voorsprong opbouwen.”

Enorme uitdaging

Over het belang van een coalitie als de CIC en de kansen die er liggen zegt Bart Ashmann, Managing Director CLICKNL (topsector Creatieve Industrie): “Burgers, consumenten, hebben behoefte aan betere en gepersonaliseerde diensten terwijl een face-to-face dienst nauwelijks meer rendabel te organiseren is. Het ontwerpen van dit soort vernieuwende diensten voor persoonlijke interactie is een enorme uitdaging waar de creatieve industrie een rol van betekenis heeft. Dat vraagt om nieuwe inzichten, methodes en innovatieve projecten. De energie van het CIC-initiatief is veelbelovend en CLICKNL draagt daar graag aan bij.”

Startsein

Alain Dujardin, Creative Director bij digitaal bureau Greenberry: “Het doorontwikkelen van chatbots vraagt om intensievere samenwerking tussen onderzoekers, developers en bedrijven. Het is zeer kansrijk om te onderzoeken hoe conversational design de gebruikerservaring van technologie kan verbeteren. Waar moeten we op letten in het design proces? Welk probleem moeten we precies oplossen? Met deze coalitie geven we een startsein om als Nederland voorop te lopen in structurele ontwikkeling van goed ontworpen conversational oplossingen.”

Partners

De Conversational Interface Coalition (CIC) wordt op 25 januari opgericht door Economic Board Utrecht(EBU), marktonderzoekbureau Totta Research, digitaal bureau Greenberry en Hogeschool Utrecht. Samen met andere Nederlandse bedrijven en organisaties die Conversational Interfaces ontwikkelen, wil de CIC zich kennis hierover ontwikkelen en delen. De CIC kwam tot stand met een SIA RAAK Kiem-subsidie.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018