Domeinen
Thema
  • Slim ondernemen
Initiatief
Categorie

Opening Fieldlab 3DMedical primeur in Nederland

Het Fieldlab 3DMedical is officieel van start. 3D Medical is het eerste Fieldlab voor 3D-printen voor de medische sector in Nederland en het eerste Fieldlab in de regio Utrecht. Deze praktijkomgeving op het gebied van 3D-printen voor de medische sector is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Utrecht, Stichting ProtoSpace, het 3D Facelab en de Biofabrication facility van het UMC Utrecht, Utrecht Life Sciences, stichting Utrecht Science Park en private bedrijven en instellingen. De publiek-private-samenwerking realiseert een drastische verbetering in de patiëntenzorg op maat op basis van 3D technologie.

Gepersonaliseerde patiëntenzorg met 3D print

Het Fieldlab 3DMedical bundelt faciliteiten, kennis en expertise van 3D-printen en medische beeldvorming op het Utrecht Science Park. Doel van 3DMedical is het faciliteren van gepersonaliseerde gezondheidszorg door middel van 3D technologie; van chirurgische modellen tot gebioprinte implantaten. De ontwikkelingen op het gebied van 3D medisch printen gaan snel en kunnen de gezondheidszorg fundamenteel veranderen. De initiatiefnemers voorzien dat binnen enkele jaren aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van de conversie van scans naar printfiles voor patiënt-specifieke modellen, hulpmiddelen en implantaten. Ook wordt de impact van operaties voor de patiënt drastisch verminderd omdat de chirurg zich realistisch kan voorbereiden op de operatie. Daarnaast wordt er wereldwijd gewerkt aan 3D bioprinted bloedvaten, botten, organen en huid en de mogelijkheid thuis 3D medicijnen te printen.

Met de realisatie van 3DMedical kunnen dit soort ontwikkelingen ook in Nederland vorm en inhoud krijgen. Het UMC Utrecht loopt bijvoorbeeld wereldwijd voorop en heeft internationaal bekendheid gekregen met onder andere op maat gemaakte schedel- en kaakimplantaten en gepersonaliseerde implantaten voor complexe revisiechirurgie van de heup.

Bij het Fieldlab kunnen bedrijven en start-ups terecht met innovatievragen op het gebied van medisch 3D-printing en imaging. Ze krijgen toegang tot kennis en expertise, en kunnen gebruikmaken van de lab- en protypefaciliteiten van het 3D Facelab en de Utrecht Biofabrication Facility van UMC Utrecht, ProtoSpace en Hogeschool Utrecht. Ook kunnen ze onderzoek laten doen of in een start-up setting aan de slag gaan. Tot slot kan het Fieldlab een rol spelen bij klinische validering en commercialisering van het onderzoek.

De nieuwste technologie

Do Blankestijn, directeur van het instituut Engineering and Design van Hogeschool Utrecht, is trots op de opening van het Fieldlab: “We brengen hier state-of-the-art kennis op het gebied van 3Dprinten in de zorg bij elkaar. Onze studenten kunnen hier als eerste young professionals samen met publieke en private opdrachtgevers werken met de nieuwste technieken. Daarmee hebben zij straks een enorme toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt.”

Jos Malda, hoogleraar biofabrication in translational regenerative medicine van het UMC Utrecht, deelt dit enthousiasme: ‘Dit biedt ons de mogelijkheid gezamenlijk multidisciplinaire onderzoeksprojecten uit te voeren die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het brengt het leveren van gepersonaliseerde zorg weer een stap dichterbij.’ Jan Henk van der Velden, directeur van het Utrecht Science Park, over de opening van dit Fieldlab: “De meerwaarde van samenwerking tussen kennisinstellingen en private ondernemingen is precies waar het bij het Utrecht Science Park om gaat. Hier komen kennis en kunde van onderwijs, onderzoek en bedrijven samen wat leidt tot innovatie en economische groei. Met dit soort innovaties kunnen patiënten beter en sneller geholpen worden.’

Aanwinst voor de regio

Heerd Jan Hoogeveen, domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht, vindt het Fieldlab een aanwinst voor de regio. “De samenwerking tussen UMCU, de HU, Protospace en het bedrijfsleven op het gebied van 3D printen voor de medische sector is uniek in Nederland en betekent tevens dat we op mondiale schaal het verschil kunnen maken in gepersonaliseerde zorg en patiënten beter geholpen worden. Ik ben blij dat wij als Economic Board Utrecht ons steentje hebben mogen bijdragen in de ontwikkeling van deze mooie samenwerking. Wij verwachten dat het Fieldlab een impuls biedt voor onze regionale economie en het versterkt verder onze positie in Nederland op het gebied van gezondheid.”, aldus Heerd Jan. 

Klaes Sikkema

Klaes Sikkema is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-43044837 06-43044837