Domein
Categorie

Oproep: Gelukkig en gezond leven voor iedereen

Deze week is het de week van de gezondheid. Een mooie aanleiding om eens wat langer stil te staan bij wat gezondheid voor u betekent. Juist in de regio Utrecht, want heeft u er wel eens bij stil gestaan dat de regio Utrecht eigenlijk al een modelregio is als het gaat om gezondheid?

Afgelopen maandag, bij de start van de week van de gezondheid, was ik bij de presentatie van het ‘Utrechts Gezondheidsprofiel 2018’, gebaseerd op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Uit de monitor komt een positief beeld naar voren: de gezondheid van Utrechters verbetert. Tegelijkertijd blijft er aandacht nodig voor de kwetsbare groepen, armoede en eenzaamheid.

Geen enkele stad monitort op deze wijze de gezondheid van de inwoners. Ook dat is een kenmerk van Utrecht als modelregio voor gezondheid. De schaal waarop de gemeente Utrecht dit doet is uniek: gebaseerd op meer dan 55 bestaande rapportages, aangevuld met eigen onderzoek. Meteen een nadeel als je als eerste gemeente op deze manier de monitor opstelt: de cijfers zeggen momenteel alleen iets over de stad Utrecht en zijn nog niet vergeleken met andere cijfers uit andere regio’s. Wat dat betreft ben ik erg blij met de reactie van GGD regio Utrecht afgelopen maandag. Ze hebben aangegeven aan de slag te gaan met benchmarking in de hele regio.

Geen enkele stad monitort op deze wijze de gezondheid van de inwoners

Uit de monitor blijkt dat in de stad Utrecht de gezondheidsverschillen tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus erg groot zijn en dat er aandacht nodig is voor toenemende eenzaamheid. Het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018 sluit daarmee aan op de oproep die wij – samen met de partners - als Health Hub Utrecht woensdag 21 februari hebben gedaan aan de wethouders uit alle U10 gemeentes.

Als Health Hub Utrecht willen we werken aan gelukkig en gezond leven voor iedereen in onze regio. En we weten dat we daarvoor nog werk te doen hebben. Door middel van de oproep hebben we de gemeenten uit de U10 gevraagd om hieraan bij te dragen. Met name als het gaat om preventie (bevorderen van een gezonde levensstijl en daarmee (welvaarts-)aandoeningen vroegtijdig signaleren en voorkomen), digitalisering (één persoonlijk digitaal gezondheidsdossier, gebruik maken van data voor zorg op maat, maar ook zorgen voor de juiste digitale vaardigheden bij iedereen) en een aantrekkelijk professioneel werkklimaat (oplossingen voor de oplopende vacatures in zorg en welzijn, een leven lang leren). En zeker niet zonder succes: alle aanwezige wethouders toonden hun enthousiasme en instemming met de oproep, zodat ook ná de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit hoog op de agenda zal blijven staan.

We weten dat we hiervoor nog werk te doen hebben

Boegbeelden en trekkers van de Health Hub hebben de oproep ondertekend als afzender; een combinatie van organisaties als NIVEL, UtrechtZorg, Raedelijn, Huisartsen Utrecht Stad, UMCU, GGDRU en Diakonessenziekenhuis. Als kwartiermaker van Health Hub Utrecht ben ik trots dat we in korte tijd van een city deal zijn uitgegroeid tot een dynamische regio-alliantie, waarin al deze partijen elkaar weten te vinden. Ook vind ik het mooi dat de EBU-agenda van het domein Gezond zo goed aansluit op en ondersteunend is aan deze oproep en samenwerking. Zodat de inhoudelijke gezondheidsagenda en de regionale economische agenda hand in hand gaan.

Tot slot mooi om te melden is dat er ook vanuit de regio Amersfoort interesse is om aan te sluiten, deze gesprekken lopen momenteel. En dat kan ook niet anders: vanuit de hele regio moeten we deze samenwerking een kans geven en pakken. Zodat we als regio Modelregio voor gezondheid zijn en blijven, waar bedrijven zich om die reden willen vestigen. En waar we mooie oplossingen ontwikkelen die tot ver buiten de regio geëxporteerd kunnen worden.

Ik hou u op de hoogte.

Download hier de oproep aan de colleges van burgemeesters en wethouders van de U10

Bekijk hier het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548