Domein
Categorieën

Overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatief mkb in de regio Utrecht

Het Kabinet maakt €100 miljoen beschikbaar voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Wat betekent dat voor de regio Utrecht?

ROM regio Utrecht

De regeling is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl, én in nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Met de middelen die het Ministerie beschikbaar stelt zullen de ROM’s overbruggingsleningen gaan verstrekken. Nathal van Rijn, kwartiermaker voor de aanstaande ROM in de regio Utrecht: “Vooruitlopend op de ROM in de regio Utrecht gaan we dit met een team van experts ook voor Utrechtse startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers oppakken”.

400 bedrijven in de regio

Van Rijn geeft aan wat de COL betekent voor de regio Utrecht: “Naar verwachting zijn er ongeveer 400 bedrijven in de regio Utrecht die in de categorie ‘startups, scale-ups en innovatief mkb’ vallen. Deze bedrijven vallen buiten de bestaande regelingen om bedrijven door de Coronacrisis te helpen. Voor bijvoorbeeld de NOW-regeling moeten bedrijven aantonen dat ze met een omzetdaling te maken hebben. Want die omzet zijn startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers nog aan het maken. Tegelijkertijd moeten ze wel mensen doorbetalen. Deze regeling is dus bedoeld voor bedrijven die nog niet bij een ander loket kunnen aankloppen. En dat terwijl het zonde is als deze bedrijven verloren gaan. Want daar zit de toekomstige werkgelegenheid, toekomstige verdienmodellen voor het land en voor de regio Utrecht”.

Niet als vervanging van investeerder

“Veel van deze bedrijven weten niet waar ze nu moeten aankloppen of staan voor dichte deuren. Soms bieden investeerders, die al eerder zijn ingestapt een oplossing. Maar veel investeringsrondes worden nu juist vertraagd of stopgezet. Deze regeling is niet bedoeld om de rol van investeerders over te nemen. Het is echt een noodmaatregel voor de komende maanden; om die door te komen”.

Bedrijven met toekomstperspectief

Er zijn al details bekend. Zo varieert de hoogte van de leningen van de €50.000 tot €2 miljoen, is er een looptijd van 3 jaar, 3% rente en kan er boetevrij vervroegd afgelost worden. Van Rijn: “Gaandeweg zullen we ontdekken of er nog onduidelijkheden zijn in de regeling. Maar er liggen nu al heel duidelijke instructies voor de aanvragerskant. Via Techleap.nl wordt in zo’n 65 vragen beoordeeld of de aanvrager in aanmerking komt voor de COL. Het gaat dan om jaarcijfers, begroting en een onderbouwing dat de problemen komen door de Coronacrisis. Het moeten wel bedrijven zijn met toekomstperspectief”.

Doel: zoveel mogelijk bedrijven in de regio helpen

Van Rijn heeft met zijn team ook een duidelijke taak en ambitie: “Voor de beoordelaarskant is er ook uitgebreide documentatie. Voor een deel is het een harde beoordeling, een kwestie van vinkjes zetten. Maar er is ook een zachtere beoordeling; is het realistisch dat dit bedrijf met het overbruggingskrediet verder kan, had het bedrijf ook voor de crisis al een goed verhaal en kans op een doorbraak? Dat is belangrijk. Het is geen gratis geld. Wel is het doel om zoveel mogelijk bedrijven in de regio te helpen”.

Duidelijkheid tijdens het webinar op 30 april

Nathal van Rijn zal op 30 april samen met Heerd Jan Hoogeveen, directeur StartupUtrecht, een webinar verzorgen over de COL in de regio Utrecht, mogelijk gemaakt door de Utrecht Region Economische Corona Alliantie. “Aan de telefoon heb ik al verschillende ondernemers gesproken. De grote vraag is dan: kom ik in aanmerking voor de COL en hoe? Op die vraag zal ik ook ingaan tijdens het webinar op 30 april. En ook op alle vragen die van tevoren en live binnenkomen. We zullen de vragen zo duidelijk en concreet mogelijk behandelen. Want niemand is geholpen met onduidelijkheid. Zeker in deze tijd geldt dat”.

Inschrijven webinar en meer informatie over de COL

Het webinar voor de regio Utrecht: via dit aanmeldformulier kunt u zich inschrijven voor deze webinar. Na inschrijving ontvangt u een dag voor de webinar automatisch de juiste link en inloggegevens.

Er is ook een uitgebreide Q&A gemaakt waarin ROM Nederland ingaat op alle details van de Corona-OverbruggingsLening.

Aanvragen van de COL kan vanaf woensdag 29 april 9 uur. Een aanvraag indienen kan via de speciale onlineportal van TechLeap.nl.

Stef Röell

Stef Röell is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor de financiële instrumenten.

06-11866643 06-11866643