Domein

PBL brengt verschillen tussen regionaal economische groei in beeld

Er zijn grote verschillen tussen Nederlandse regio’s als het gaat om economische ontwikkeling en kwaliteit van het woon-/werkklimaat. De regio Amsterdam staat aan de top van de hiërarchie maar vooral regio’s aan de snelweg A2 lopen snel in. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een analyse die het opstelde op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De afgelopen decennia is een patroon ontstaan van (sterke) groei in de Randstad en het zuiden, en een gemiddeld groeiend oosten en noorden. Het productiviteitsniveau van de regio Groot-Amsterdam is van alle Nederlandse regio’s het hoogst en de regio kent sinds 1980 ook een sterke groei. De regio’s Den Bosch en Eindhoven kennen echter sinds enkele jaren een hogere productiviteitsgroei en lopen dan ook in. De productiviteit in de regio Utrecht groeit minder hard ten opzichte van Groot-Amsterdam en Noord-Brabant. Echter, zoomt men specifiek in de dienstensector dan blijkt dat de productiviteit in de dienstensector in de regio’s Utrecht, Zwolle en Deventer sterker is gestegen dan in referentieregio Amsterdam (zie interactieve kaart). Deze regio’s vallen echter weer terug als het gaat om productiviteitsgroei in de industrie.

 

Download het rapport van PBL Regionaal economische groei in Nederland (2017)

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.