Domeinen
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Categorie

Position Paper: gebouwgebonden verduurzamingsdiensten

Aantrekkelijke woningverduurzaming voor alle woningeigenaren

Naar een schaalbare private dienst met (publieke) sturing.
Het kan.

Download hier de position paper

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een complexe opgave. In het bijzonder ook de opgave bij de particuliere woningvoorraad. Voor veel eigenaar-bewoners wordt verduurzaming aantrekkelijker als zij hierbij worden ontzorgd; een passend aanbod ontvangen en niet separaat zelf de financiering hoeven te organiseren.

‘An offer you can’t refuse’
Door een dienst op basis van lange looptijden te organiseren én overdraagbaar te maken op de volgende eigenaar-bewoner, zijn vergaande renovaties voor alle woningeigenaren mogelijk zonder dat zij zelf hoeven te investeren. Een intrinsiek verband tussen de periodieke betalingen voor de verduurzaming enerzijds en het genoten comfort en besparingen anderzijds, maakt bovendien de kosten en baten voor de eigenaar-bewoner logisch en in balans. Kortom: gebouwgebonden dienstverlening als gecombineerde invulling van ontzorging en financiering.Kansen voor de markt…
Gebaseerd op de juridische figuur van het kwalitatief recht (artikel 6:251 BW), kan met de juiste contracten dergelijke dienstverlening door de markt ingevuld worden. In de Regio Amersfoort wordt middels pilots nu de aantrekkelijkheid voor bewoners én private dienstverleners verder onderzocht en uitgewerkt. Uiteraard met inachtneming van de diverse ontwikkelopgaven waar de markt nog voor staat.

"Partijen die op constructieve wijze willen bijdragen aan visievorming en doorontwikkeling, nodigen wij van harte uit om met ons mee te denken en samen te werken."

Stef Röell

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de EBU nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates en uitnodigingen voor relevante events en bijeenkomsten.

Aanmelden

Stef Röell

Stef Röell is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor de financiële instrumenten.

06-11866643 06-11866643