Categorie

Provincie benut kapitaal uit de markt voor Utrechtse Life Sciences sector

De provincie Utrecht heeft Aglaia Biomedical Ventures als professionele fondsbeheerder geselecteerd voor het opzetten van een fonds voor de Utrechtse Life Sciences Sector. Bedrijven die in aanmerking komen voor het fonds worden via een garantstelling of achtergestelde lening ondersteund. Door dit fonds worden de risico’s, zoals de lange ontwikkeltermijn, kleiner en is het voor investeerders aantrekkelijker om ook in dit segment te investeren.

Uniek in Nederland

Het toegepaste model is innovatief omdat de provincie zelf niet optreedt als marktpartij maar door marktverlening aan een fondsbeheerder de markt juist in beweging brengt om in de regio te investeren. Dit beperkt de risico´s ten opzichten van het in eigen beheer doen en het zorgt voor extra kapitaal.

Streefbedrag € 60 miljoen

Aglaia verwacht al op korte termijn de eerste investeringen in Utrechtse Life Sciences bedrijven uit dit fonds te kunnen realiseren. Aglaia staat aan de vooravond van haar tweede investeringsfonds met een minimale omvang van €40 miljoen euro en een streefbedrag van €60 miljoen euro. Vanuit dit fonds zullen extra investeringen in de Utrechtse Life Sciences sector plaatsvinden. Aglaia is via een tender geselecteerd. Deze tender is opgezet door Utrecht Science Park en Economic Board Utrecht in opdracht van de provincie Utrecht. Door de provincie Utrecht is voor de tender een bedrag van 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld, met als belangrijke voorwaarde dat private partijen het bedrag aanvullen met drie keer zoveel geld. Hiermee komt het totale fonds op 5 miljoen euro.

Vertrouwen

Gedeputeerde Van Lunteren van de provincie Utrecht: “Met onze nieuwe werkwijze zijn we niet zelf op de stoel van de investeerder gaan zitten. Wel hebben we investeerders uitgedaagd een fonds te vormen dat ze uitdaagt zelf aan de slag te gaan. Met dit fonds worden de investeringsmogelijkheden op het Utrecht Science Park vergroot. Ideeën die daar nu nog verscholen liggen, kunnen worden doorontwikkeld tot concrete producten voor de gezondheidszorg waar iedereen wat aan heeft.”

Utrechtse Life Sciences Sector wereldwijd aan de top

De Utrechtse Life Sciences Sector staat wereldwijd aan de top. Veel nieuwe behandelingen en medicijnen zijn door Utrechtse bedrijven ontwikkeld. Toch is het voor beginnende bedrijven in deze sector moeilijk om financiering te vinden voor de onderzoeken die voor deze innovaties nodig zijn. Het fonds is ervoor juist deze start-ups te ondersteunen.  

Redactie EBU

Heeft u vragen of een initiatief? Neem contact met ons op.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58