Domein

Rabobank: Regioscan Utrecht en omstreken

De Rabobank Regioscan Utrecht en omstreken geeft inzicht in het verdienvermogen, de levensloop en de leefomgeving van Utrecht en omstreken. Utrecht is een kernregio: de regio kent een hoge bevolkingsconcentratie en een hoge groei van de bevolking. De werkgelegenheid is hoog en hetzelfde geldt voor de economische groei. De infographic in de regioscan geeft een visueel inzicht in de drie onderwerpen: verdienvermogen, levensloop en leefomgeving.

Verdienvermogen

De kenmerkende sectoren van Utrecht en omstreken zijn financiële diensten, zakelijke diensten en bestuur. Daarnaast is de innovatiekracht van de omgeving groot, alsmede het aandeel snelgroeiende ondernemers. De trend is dat het aantal banen in de provincie een stijgende lijn laat zien.

Levensloop

De regio Utrecht en omstreken kent een grote variatie in welvaart en welzijn. In de stad Utrecht is de bevolking is jong, terwijl andere gemeenten juist een sterkere vergrijzing vertonen. De stad kent een diversiteit aan bevolkingsgroepen met daarbij een omvangrijke groep aan jongeren en mensen met een niet westerse migratieachtergrond. De inkomensongelijkheid in de stad is groot en het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen ligt daarbij onder het Nederlandse gemiddelde. De bevolkingsdruk neemt toe, er wordt een sterke bevolkingsgroei verwacht.

Leefomgeving

De hoge concentratie van bevolking in combinatie met de sterke economie zorgen ervoor dat de ruimte zeer intensief wordt gebruikt. Om deze reden is de uitstoot van schadelijke stoffen hoog. Ondanks dit is de uitstoot van CO2 per hoofd van de bevolking laag. Utrecht behoort tot Nederlands best aangeschreven provincies qua arbeidsproductiviteit en welvaart in brede zin.

Klik hier voor de Regioscan en infographic

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.