Domein
Thema
  • Data en Gezond Stedelijk Leven
Categorie

Realtime Omgevingsbeleid

Met een digital twin kunnen bestuurders een goede afweging maken en een onderbouwde beslissing nemen op basis van betrouwbare en up-to-date informatie. Maar hoe kan een digital twin worden ingezet ter ondersteuning van bestuurders (college en raad)? Hoe beïnvloedt dat de besluitvorming? En welke stappen moet je zetten om van ruwe data te komen tot realtime omgevingsbeleid? Wat betekent dat voor je besluitvorming en voor je politieke processen.

Op initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Utrecht zet Future City Foundation op dit moment het Netwerk Realtime Omgevingsbeleid op. In dit netwerk onderzoeken ze welke mogelijkheden digital twins bieden, hoe je ze kan gebruiken in je organisatie en welke bestuurskundige impact dat heeft. Daarbij onderzoeken Future City Foundation de volgende vragen:

• Kunnen we de impact van beleid en besluitvorming vooraf beter voorspellen met behulp van technologie en daardoor meer feitelijk onderbouwd en gevalideerd beleid maken?

• Als er informatiegelijkheid is tussen burgers of bezoekers van de stad en de bestuurders daarvan, hoe zorgen we er dan voor dat de impact van besluiten beter voorspelbaar en uitlegbaar is? En leidt dit ook tot betere besluitvorming?

• Hoe ga je als overheid om met het feit dat ook ongelukkige besluitvorming eenvoudig zichtbaar wordt?

• Kan digitalisering helpen de verkokering binnen overheden te doorbreken

• Kortom, leidt digitalisering van de stad tot een andere rol voor de overheid en wat is de impact daarvan op ambtenaren en bestuurders?

Meer weten of meedoen? Neem contact met Future City Foundation op.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018