Domein
Thema
  • Slim gegevens gebruiken
Categorie

Regels voor de smart city

Maandag 11 december verscheen er een column op Stadszaken.nl van Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation) en Heerd Jan Hoogeveen (EBU domeinmanager Slim). Met als onderwerp: Er zijn regels nodig voor de smart city.

Met het artikel geven zij het startsein voor het doorbreken van de discussie over de voor- en nadelen van de smart city. De EBU stond tijdens het Get Connected jaarcongres op 12 oktober jl. al stil bij dit onderwerp. De waarschuwingen in De Groene Amsterdammer en Trouw over de gevaren van de smart city zijn dan ook niet onbekend en sluiten aan op het gesprek dat tijdens dat jaarcongres werd gevoerd tussen onder andere Marleen Stikker (De Waag) en Arjen van Berkum (Conclusion).

Heerd Jan Hoogeveen: “Het wordt nu tijd om die discussie een stap verder te brengen. We willen van het abstracte niveau naar concrete afspraken over wat we wel en niet willen in de slimme stad. We noemen dat ‘het bouwbesluit van de smart city’, naar analogie van het bestaande bouwbesluit dat heel concreet regels geeft voor bouwwerken. We moeten nu met elkaar bepalen welke regels in het bouwbesluit voor de slimme stad moeten.”

De EBU heeft de Future City Foundation gevraagd om een eerste verkenning uit te voeren en nodigt alle betrokkenen uit om hier op samen te werken.

Lees de hele column op Stadszaken.nl

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018