Domeinen
Thema
  • Slim gegevens gebruiken
Categorie

Regio-onderzoek Blockchainkansen

De Economic Board Utrecht (EBU) heeft adviesbureau Berenschot opdracht gegeven om onderzoek te doen naar voor de regio kansrijke blockchain-proposities in de domeinen Groen en Gezond. Zowel landelijk als internationaal zien inmiddels diverse pilots het licht en zijn diverse partijen actief met blockchaintoepassingen. Met het onderzoek wil de EBU een gefundeerd oordeel kunnen vormen over de vraag welke toepassingen wel en welke niet kansrijk zijn (voor de regio Utrecht).

Het onderzoek volgt op een succesvolle eerste Get Connected FinTech in 2017, waar het gebruik van blockchain-toepassingen centraal stond. Ongeveer 60 professionals van binnen en buiten de regio deelden toen met elkaar inzichten over hoe blockchain en nieuwe financiële instrumenten kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De bijeenkomst zorgde voor nieuwe connecties tussen betrokken partijen, kennisinstellingen en bedrijven. Zo heeft bijvoorbeeld Hogeschool Utrecht nieuwe partners kunnen aantrekken voor het Blockchain Lab.

Kansrijke blockchain-proposities voor de regio

Volgend op deze bijeenkomst heeft de EBU nu adviesbureau Berenschot opdracht gegeven om verdiepend onderzoek te doen. Door het onderzoek wil de EBU het speelveld in kaart brengen, zich gefundeerd een oordeel kunnen vormen over de toepassingen die passen bij de regio Utrecht, over de vraag welke verdienmodellen kansrijk zijn en over de vraag of nieuwe coalities moeten worden gecreëerd (en welke) om die kansen te verzilveren. In het domein Groen lijken op dit moment voornamelijk energiebedrijven al actief te zijn op dit gebied. In het domein Gezond lijken kansen vooral te liggen op het vlak van ‘privacy-proof’ uitwisseling van patiëntgegevens.

Over het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in de eerste helft van 2018 en heeft een interactief karakter. Dat wil zeggen dat naast deskresearch en interviews, ook een aantal groepsbijeenkomsten en inspiratiesessies worden gepland. De eerste brede bijeenkomst in dit kader vindt plaats op 6 maart a.s., vanaf 14:00 uur. Geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen. U kunt zich hier aanmelden voor de inspiratiesessie: Blockchainkansen in ketensamenwerkingen.

Resultaten

De resultaten zullen in mei 2018 worden gepresenteerd.

Deze werkwijze sluit aan op de manier waarop het vorig jaar gelanceerde fieldlab 3D Medical tot stand is gekomen. EBU, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort hebben in 2015 op eenzelfde manier onderzoek laten doen naar de stand van zaken ten aanzien van 3D printing. Daar is uiteindelijk 3D Medical uit ontstaan, een samenwerking van onder meer de Hogeschool Utrecht, het UMCU, Protospace, Utrecht Science Park en een aantal bedrijven waaronder de Utrechtse startup MRI Guidance.

Meer weten of meepraten over Blockchain?

Neem contact op met Heerd Jan Hoogeveen, EBU domeinmanager Slim.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018