Thema
  • Foreign Direct Invest en handelsbevordering
Categorie

Regio Utrecht blijft in top concurrerende regio’s

Volgens de Europese Commissie behoort de regio Utrecht opnieuw tot de top meest concurrerende regio’s in Europa. In de Regional Competitiveness Index (RCI) die maandag 7 oktober bekend is gemaakt, staat Utrecht samen met Londen op een gedeelde tweede plaats. Stockholm voert de lijst aan. De driejaarlijkse index beoordeelt de concurrentiekracht van 268 Europese regio’s op basis van 74 indicatoren. Deze hebben betrekking op onderwerpen zoals innovatie, bereikbaarheid, digitale infrastructuur, onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt.

Sinds de start van de RCI in 2010 behoort Utrecht tot de meest competitieve regio’s van Europa. Over de gehele breedte van het onderzoek scoort de regio onverminderd hoog. De sterkste punten van Utrecht zijn infrastructuur, het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en het gebruik van technologie. De regio heeft haar positie verbeterd op het punt van innovatie. Hier weegt o.m. mee dat de regio steeds meer kennisintensieve werkgelegenheid telt.

Opmerkelijk is de score van Utrecht op het vlak van gezondheid. Hier staat de regio op plaats 48 van de 268 regio’s. Deze op het oog lage positie hangt echter samen met de concentratie van ziekenhuizen voor zeer complexe zorg, die met hun expertise opereren in de voorste linies van medische technologie.

Op het gebied van arbeidsmarkt laat de EU nu het aandeel van deeltijdwerkers zwaarder meewegen dan in het verleden. Daardoor scoort Nederland, waar deeltijdwerk veel gebruikelijker is dan in andere Europese landen, hier nu lager op.

Utrecht Region Get Connected jaarcongres: hoor meer!

Tijdens het Utrecht Regio Get Connected jaarcongres op donderdag 10 oktober vinden vanaf 13.00 uur drie minidebatten plaats over de Regional Competitiveness Index. Lees meer over de sessies: 

Meer over het Utrecht Region Get Connected jaarcongres

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.