Thema
  • Foreign Direct Invest en handelsbevordering
Categorie

Regio Utrecht presenteert zich als living lab HUL

Dinsdag 21 november reisde een Utrechtse delegatie af naar Brussel om Utrecht te presenteren als living lab voor Healthy Urban Living (HUL). Vanuit Economic Board Utrecht is Richard Kraan, voorzitter van het domein Internationalisering, afgereisd: “We hebben ons neergezet als Utrecht Region met als overkoepelende boodschap dat de Utrecht Region werkt aan de meest leefbare economie van Europa met gezonde verstedelijking (Healthy Urban Living) als leidend principe. Ons doel was onze propositie en ambitie in Brussel te laten zien en steun vragen voor onze aanpak.“ Daarnaast werd ook gesproken over relevante ontwikkelingen op thema’s als Europees Regionaal Beleid, Europese fondsen na 2020, onderzoek en innovatie en de concurrentiekracht van Utrecht.

Innovatief

De delegatie, bestaande uit de voltallige Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, de burgemeester van Amersfoort, twee wethouders van de Gemeente Utrecht, het Utrecht Science park, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Economic Board Utrecht, heeft meer inzicht gekregen in de Brusselse arena door te spreken met de vertegenwoordigers van onder andere Europese Commissie, Europees Parlement, Permanente Vertegenwoordiging  en het Nederlandse lobbynetwerk (Huis van de Nederlandse Provincies, Regio Randstad, etc.).  

“We kregen in het Huis van de Nederlandse Provincies onder meer een presentatie van de maker van de Europese Competitive Index , waarin regio Utrecht in de top staat. Een andere presentatie ging over het Regional Innovation Scoreboard, waarin de regio ook goed scoort. De presentaties lieten met name zien hoe we het als regio doen vergeleken met de rest van Europa. “

Tijdens de afsluitende netwerkborrel in Brussel presenteerde de delegatie onder andere deze video over HUL in de Utrechtse Regio:

Europese fondsen na 2020

Brussel werkt momenteel aan de opvolger van het Horizon 2020 fonds, een belangrijk fonds waar Utrecht ook veel uit put voor onderzoek. “De slagingskans om uit zo een fonds te kunnen putten wordt steeds kleiner. Er is minder geld, maar er zijn meer aanvragen. Met input vanuit de regio’s komen er nieuwe fondsen als opvolger van Horizon 2020. Het is dus belangrijk om te weten waar de prioriteiten vanuit Brussel liggen, zodat we enerzijds bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de financieringsinstrumenten van de toekomst en anderzijds dat we weten aan welke criteria toekomstige  aanvragen moeten voldoen om onze slagingskans te vergroten. De maatschappelijke thema’s als industriële transformatie, energie transformatie en circulaire economie zijn relevant voor Brussel. Ook de integrale benadering en samenwerking binnen en tussen de regio’s (smart city network) zijn topprioriteiten. Vanuit Brussel kregen wij vooral de boodschap mee dat de Utrechtse regio zich zou moet focussen op die projecten waar je Europees wilt spelen.”, aldus Kraan.

Succesvolle initiatieven

Tijdens de gesprekken in Brussel werd als voorbeeld van een al succesvol Utrechtse (samenwerkings)initiatief die in Brussel bekend is,  Smart Solar Charging aangehaald.  “Smart Solar Charging heeft een duidelijke kop en staart. De financieringsbehoefte is bij het initiatief duidelijk. Een ander voorbeeld is het Maxima Centrum. Een centrum waar onderzoek en behandeling naar kinderoncologie bij elkaar komt. Dat is onderscheidend in Europa. Binnen de beperkte investeringsruimte die er is, zijn dit voorbeelden waar de regio Utrecht zich op kan onderscheiden.”

Vervolg

Volgens Kraan blijft het niet bij dit bezoek. “We hebben hier de contacten gelegd. Het bezoek aan Brussel is niet eenmalig. We moeten de boodschap gezamenlijk blijven verkondigen, maar ook verder aanscherpen en concretiseren. We hebben nu even de aandacht gekregen, maar morgen is er weer een nieuwe delegatie in Brussel. Daarom moet je het hier niet bij laten. De boodschap moeten we wel tien, twintig keer verkondigen.”

Redactie EBU

Heeft u vragen of een initiatief? Neem contact met ons op.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58