Domein

Regionaal economische groei zwakt af in 2017

De ontwikkeling van de economie van de Nederlandse provincies zwakt evenals de landelijke groei in 2017 iets af. De groei is het hoogst in provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, ruim boven de landelijk gemiddelde van 1,6%. Regionaal gezien lopen de groeiprognoses uiteen. Alleen in het noorden liggen de groeicijfers in 2017 onder het Nederlandse gemiddelde. Dit blijkt uit de recente groeiprognoses van het ING Economische Bureau.

De regionale verschillen in economische groei vertalen zich ook in uiteenlopende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Banengroei, werkloosheidsdaling en toenemende krapte op de arbeidsmarkt variëren sterk per regio. Toch is de economische groei in 2017 naar verwachting in vrijwel alle provincies positief. Wel is de verwachting dat diverse sectoren dit jaar minder sterk toenemen dan in 2016. Alleen in Groningen is door de lagere gasproductie sprake van krimp. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland laten in 2017 de hoogste groei zien, met elk 2,2%. Zuid-Holland en Noord-Brabant volgen in het voetspoor met een verwachte groei van 2,0%. 

Met name de stedelijke gebieden in de Randstad en Zuidoost-Brabant trekken de kar. Niet alleen de sectorstructuur in de Randstad met een oververtegenwoordiging van in 2017 stevig doorgroeiende sectoren als zakelijke dienstverlening, ICT, groothandel en transport, maar ook de aantrekkende huizenmarkt in Amsterdam en Utrecht vormen hiervoor een verklaring.

Bron: ING, Economische groei per regio

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.