Domein
Thema
  • Innovatieve interventies
Categorie

RenalTracker stelt nierdialyse en niertransplantatie uit

RenalTracker is een platform dat het gedrag van patiënten met een met chronische nierziekte in positieve zin wil veranderen. Patiënten ontvangen tools en tips voor een wetenschappelijk onderbouwd dieet en betere levensstijl waardoor het moment van nierdialyse en niertransplantatie kan worden uitgesteld. Onlangs is RenalTracker de samenwerking aangegaan met het UMC Utrecht.

Chronische nierziekte treft veel mensen in Nederland

Karen Naranjo van Renal Tracker legt de grootte van het probleem uit: “Chronische nierziekten komen in Nederland voor bij zo’n 1.768.000 mensen. Wanneer bij deze mensen de nierfunctie daalt onder de 15%, noemen we dat nierfalen en dan is dialyse of een niertransplantatie nodig om de patiënt in leven te houden. Ongeveer 18.000 mensen hebben nu al te maken met nierfalen. De verwachting is dat dat aantal met 2.000 per jaar zal toenemen. Dialyse is voor de meeste patiënten echt iets dat ze vrezen, want het gaat om urenlange behandelsessies en dat verschillende keren per week. En niet alleen voor de patiënt heeft dat impact. Ook financieel is dit van betekenis. De gezondheidszorg betaalt ieder jaar zo’n €80.000-120.000 voor iedere patiënt die nierdialyse krijgt”.

Informatie alleen is niet voldoende

Naranjo geeft aan dat het probleem niet zo eenvoudig opgelost is: “Patiënten die nog in de vroege stadia van de ziekte zitten (1-4), hebben op dit moment eigenlijk alleen de adviezen van zorgverleners beschikbaar. Dat zijn natuurlijk goede adviezen, maar de consulten zijn maar kort en vinden slechts 2 a 3 keer per jaar plaats. Een nefroloog komt pas in beeld als de nierschade al ver gevorderd is. En dat terwijl er in die vroege stadia veel gedaan kan worden met leefstijl interventies, om zo langer te kunnen leven zonder dialyse of transplantatie. Ook kunnen patiënten veel informatie online vinden, maar de Nierstichting geeft aan dat 85% van de Nederlanders nog steeds teveel zout eet. Informatie en educatie is dus niet genoeg voor zelfmanagement”.

Website en app

Om daar verandering in te brengen wordt RenalTracker ontwikkeld. De app die juli 2018 is gelanceerd, is bedoeld om zelfmanagement mogelijk te maken. Dat RenalTracker doet met een website en een smartphone-app, waarin het volgende gecombineerd wordt:

  • Evidence-based curriculum dat geschikt gemaakt werd voor digitale toepassing (gebaseerd op het STERK zelfmanagement programma voor patiënten in stadium 1 t/m 4 van nierziekte
  • Technologie die gericht is op gedragsverandering, ontwikkeld door een team pioniers van Stanford University Persuasive Tech Labs
  • Gepersonaliseerd dieetondersteuning met een-op-een contact met een gezondheidscoach
  • Toegepaste voorspellende analyses

Ambities in Nederland

Ambities heeft RenalTracker volop. Naranjo: “In 2018 zal RenalTracker een EU versie ontwikkelen, die als allereerste geschikt gemaakt wordt voor Nederland. Dat geheel wordt gevalideerd in Nederlandse ziekenhuizen. Dankzij de inzet van Uzelf bestaat er nu de intentie om ook vanuit het UMCU mee te werken aan een pilot, waarin onderzoek naar de werkzaamheid en effectiviteit wordt gedaan”.
 

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio (gezond stedelijk leven). Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar info@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de Gezond stedelijk leven initiatievenkaart. 

Gezond stedelijk leven initiatievenkaart

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548