Domein
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Categorie

RVO ontwikkelt nieuwe tools voor verduurzaming schoolgebouwen

De meeste scholen hebben een slecht binnenklimaat en dat gaat ten koste van de leerprestaties. Maar als de scholen in de regio Utrecht de handen ineen slaan, is een gezond, aangenaam en duurzaam gebouw mogelijk én financieel haalbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft nu twee nieuwe instrumenten ontwikkeld voor het verduurzamen van schoolgebouwen.

In het aankomende Get Connected magazine, dat eind van deze maand verschijnt, leest u meer over het initiatief Groene, gezonde scholen. Investeert de regio Utrecht ook in toekomstbestendige scholen? Procesbegeleider Eke Schins (Grontmij) zegt over het initiatief onder meer: “Het momentum is nu. Financiers en wetgevers hebben op dit moment veel aandacht voor verduurzaming van vastgoed”. Dit blijkt ook uit de twee nieuwe tools die RVO nu heeft ontwikkeld, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, in het kader van het Nationaal Energieakkoord en de Green Deal Scholen. Schoolbesturen, gemeenten, adviseurs en installateurs kunnen deze instrumenten gratis downloaden. Het gaat om de Installatiescan scholen en Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen.

Installatiescan Scholen

De 'Installatiescan Scholen' is ontwikkeld voor onderhoudsmonteurs van gebouwinstallaties in scholen. Hiermee kunnen scholen de inregeling en het functioneren van (klimaat)installaties in het schoolgebouw (ventilatie, verwarming, verlichting, koeling en elektrische apparatuur) laten controleren en optimaliseren door hun installateur. De Installatiescan Scholen bestaat uit een Handleiding en een Rapportageformulier.

Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen

De lijst 'Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen' bevat verbeteringsmaatregelen voor schoolgebouwen bij het energiegebruik en binnenmilieu. De lijst kan gebruikt worden bij het bepalen van:

  • gerealiseerde en nog mogelijke verduurzamingsmaatregelen
  • Quick Wins om exploitatiekosten te verlagen en het binnenklimaat te verbeteren
  • verbetermaatregelen die opgenomen dienen te worden in duurzame meerjaren onderhoudsplannen(DMOP)
  • verbetermaatregelen die getroffen dienen te worden in het kader de Wet Milieubeheer.

Meer informatie

Meer informatie over de tools van RVO leest u op de website van Green Deal scholen. Meer informatie over het EBU initiatief Groene, gezonde scholen leest u eind van deze maand in het volgende Get Connected magazine.

 

Bron informatie Installatiescan Scholen en Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen: duurzaamgebouwd.nl

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256