Categorie

Samen sterk in de coronacrisis: ondernemerspeiling

Op dit moment komt er waarschijnlijk veel op u als ondernemer af. De coronacrisis levert u minder, of juist meer werk op. Wellicht heeft u moeite met het in- of uitlenen van personeel, of met uw liquiditeit en investeringen. In de regio Utrecht willen we zoveel als mogelijk alle ondernemers door deze crisis helpen. Om dat te kunnen doen, zijn we nu op zoek naar uw ervaringen.

Met deze eerste regionale ondernemersenquête willen we u vragen inzicht te bieden in de problemen en kansen die zich voordoen in uw organisatie als gevolg van de coronacrisis. Met uw input helpen we elkaar om samen sterker uit deze crisis te komen.

Klik hier om naar de enquête te gaan

De enquête neemt maximaal tien minuten van uw tijd in beslag en wordt komende maanden herhaald om de ontwikkelingen bij ondernemers te monitoren. Help ons daarbij: vul de enquête in en stuur hem door aan collega-ondernemers. De enquête staat open tot 31 mei.

We proberen zoveel mogelijk ondernemers te bereiken. Hierdoor kan het zijn dat u deze oproep vanuit verschillende hoeken ontvangt. In dat geval onze excuses daarvoor.

Utrecht Region Economische Corona Alliantie

Heeft u als ondernemer uit de regio Utrecht nu al een directe hulpvraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar komt u er zelf niet uit? Of bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Neem dan contact op met URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie): mailureca@economicboardutrecht.nl.

Een groep medeondernemers en partners uit de lokale en regionale overheden staat voor u klaar om u te helpen.

Initiatiefnemers

Deze ondernemersenquête is opgesteld door: 

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.