Domein
Categorie

Samenwerken en de schouders eronder om duurzame transities te versnellen

Royal HaskoningDHV’s missie is Enhancing Society Together en dat is echt een belofte aan de markt om onze verantwoordelijkheid te nemen in de opgaven die we hebben als maatschappij. Om een leefbare en duurzame wereld te hebben, ook op langere termijn, vanuit economisch, sociaal en ecologisch perspectief. Dat sluit heel mooi aan bij het Green Recovery Statement dat we juni dit jaar samen met bijna 300 andere bedrijven ondertekenden en dat een pleidooi is voor een duurzaam herstel van de economie na de coronacrisis. We willen daar dan ook graag met de markt en de Economic Board Utrecht handen en voeten aan geven”. Dat zegt Anton van der Sanden, Global Director Transport & Planning van Royal HaskoningDHV.

Royal HaskoningDHV ondertekende met bijna 300 andere bedrijven het Green Recovery Statement. Deze verklaring bevat een dringende oproep aan het kabinet om duurzaamheid en inclusiviteit centraal te stellen bij de coronaherstelplannen.

Covid-19 aangrijpen om te gaan versnellen

Covid-19 schijnt opeens een heel ander licht op alles en we moeten deze periode aangrijpen om te gaan versnellen. We hebben de afgelopen tijd heel veel geleerd. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er nu gebeurt op het gebied van gezondheid en de economie.  Maar we hebben wel geleerd dat thuiswerken kán en dat minder mobiliteit enorm bijdraagt aan versnelling van de CO2-reductie. We hebben daar ook flink voortgang in geboekt als bedrijf. Vorige week heb ik nog onze CO2-rapportage gezien en daarin maken we echt meters. We werken nu allemaal thuis, tenzij het echt niet anders kan. Na de pandemie willen we ook gemiddeld twee dagen in de week blijven thuiswerken. Daar hebben wij, na goedkeuring van onze OR, nu beleid op gemaakt”.

Samenwerking en eigenaarschap

De lessen die we geleerd hebben in deze coronaperiode bieden kansen voor de klimaatopgave die we met elkaar hebben. We moeten daar nu samen en bijvoorbeeld in EBU-verband op doorpakken. Om de werkgevers te helpen om samen met hun medewerkers beleid te maken op hoe je dat nu duurzaam gaat inrichten. Hoe ga je thuiswerken verder faciliteren? Hoe ga je mobiliteit anders inrichten? Daar moeten we allemaal eigenaarschap in nemen. Laten we kijken naar wat we samen kunnen doen met al die bedrijven en organisaties voor het welzijn van onze burgers en voor het klimaat met minder CO2-uitstoot”.

Lessons learned delen

We kunnen echt versnellen, maar dan moeten we wel samenwerken en de schouders eronder zetten. En de lessons learned met elkaar delen. Ik hoop dat het Green Recovery Statement dat ook voor elkaar krijgt. Wij zijn in ieder geval bereid om onze lessons learned te delen. Zo hebben we onze lease vloot over een jaar volledig geëlektrificeerd. Daarmee zijn we een van de eerste grote bedrijven met een 100% elektrische leasevloot. Daar zijn we trots op en we delen hoe we dat voor elkaar gekregen hebben – met een pilot en beleid – ook met andere organisaties. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt.  Dat is niet met een commerciële insteek, dat doen we om andere organisaties ook verder te helpen”.

Eigen medewerkers en opdrachtgevers stimuleren in duurzaamheid

“Duurzaamheid staat centraal in onze projecten en we stimuleren onze medewerkers ook om duurzaam te werken. Ik zie daarnaast dat veel collega’s duurzamer willen wonen met zonnepanelen of andere maatregelen om energieneutraal te worden en dat maakt me trots. En ook onze opdrachtgevers hebben we het afgelopen half jaar meegenomen in digitaal werken; beeldbellen kan in veel gevallen gewoon prima en je hoeft echt niet overal voor te reizen”.

Meer vaart

Ik mag aan de Klimaattafel zitten met de minister en staatssecretaris en afgelopen keer heb ik mijn teleurstelling geuit over het gebrek aan vaart, omdat er vooral gesproken wordt over pre-covid maatregelen. De wereld is veranderd en het is nú het moment om door te pakken in de transities. Ik hoor nog te veel bedrijven zeggen: als dit voorbij is, gaan we weer terug naar kantoor. Het is juist goed voor het welzijn van mensen met een goede thuiswerkplek als ze twee dagen per week thuis kunnen werken; meer flexibiliteit qua dagindeling en geen reistijd. Dat geeft ook minder verkeersopstoppingen én zorgt voor schonere lucht. We moeten bedrijven en organisaties stimuleren om hun beleid aan te passen om anders te gaan werken. Dat moeten we nu echt met elkaar gaan doen!

Regionale opgaven

De duurzaamheidsopgave is grotendeels regionaal; alle gemeentes en provincies hebben een duurzaamheidsopgave. Neem de Regionale Energie Strategieën, waar gemeentes, provincies en het Rijk mee bezig zijn. Royal HaskoningDHV ondersteunt deze overheden om beleid te maken en hoe ze dat kunnen  inrichten. Dat doen we bijvoorbeeld door scenario’s en afwegingskaders te schetsen. 

Ook in de kleinere gemeentes in de regio Utrecht zie je dat de gemeentes de duurzaamheidsopgave al oppakken, samen met de burgers en bedrijven.  Op regionaal niveau liggen in de volle breedte opgaven en kansen, niet alleen in de energietransitie, maar ook in mobiliteit en circulariteit. Juist nu moeten we dat doen. Dat geeft ook weer baanbehoud en extra banen in de regio voor bijvoorbeeld de aannemerij”.

Ondertekenaars

De ondertekenaars van de Green Recovery Statement vragen de regering om de Europese Green Deal tot hoeksteen van deze plannen te maken. Zij roepen op om met de herstelinvesteringen de economie te ondersteunen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals en de doelstellingen uit het Parijs-akkoord. Ook pleiten de ondertekenaars ervoor, op lange termijn zekerheid te bieden over het Nederlandse Klimaatakkoord en te zorgen voor meetbare verplichtingen.

Onder de bijna 300 ondertekenaars zijn ook diverse koplopers uit onze regio aanwezig, zoals Albron, ASR, Band op Spanning, Bureau BUITEN, Cultuur en congrescentrum Antropia, de Volksbank, ENGIE, Interface Nederland, Iwell, Modulo Milieustraten, NS, PaperFoam, PGGM, Pre Consultants BV, ProRail, PwC, Rabobank, Royal Friesland Campina, Royal Haskoning DHV, Sempergreen Group, Sustainalize, Social Impact Factory,, Strukton Groep NV, VELUX Nederland, W/E adviseurs, Triodos Bank en Zero Food Waste.

Lees hier ook de interviews met ondertekenaars Teun Verheij, algemeen directeur van AlbronJohn Mak, directeur van W/E adviseurs, Ron van Ommeren, oprichter van Modulo Milieustraten en  Maarten Kruger, partner bij Bureau BUITEN.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256