Domein
Thema
  • Innovatieve interventies
Categorie

Samenwerken op wijkniveau

Vorige week maandagavond vond in het gemeentehuis van Bunnik het pitch event plaats van het Lokaal Innovatiefonds Bunnik. Als jurylid mocht ik de genomineerde initiatieven voor innovaties op het gebied van zorg en welzijn beoordelen. Mooi om te zien dat lokale samenwerking niet alleen de rode draad was binnen de initiatieven maar dat de initiatiefnemers elkáár ook vonden op deze inspirerende avond. 

Met het Lokaal Innovatiefonds Bunnik nodigt de gemeente Bunnik inwoners en organisaties uit hun ideeën voor vernieuwing in de sociale sector in te sturen. Het beste idee wordt beloond met een bedrag uit het fonds, dat een totale waarde heeft van €280.000. De gemeente ontving ruim vijftig inzendingen. Zeven daarvan kregen tijdens het pitch event de kans de jury te overtuigen van hun idee. We vroegen de kanshebbers welk verschil hun idee maakt en hoe de financiering na subsidie eruitziet. Het event was hét moment om de ondernemers die we tot dan toe alleen maar kenden van papier de hand te schudden en te bedenken: geloof ik in jouw idee?

Wat mij betreft zit het met dat geloof wel goed. Alle inzenders die ik ontmoette zien in dat het nut heeft om lokale kracht vanuit organisaties en individuen te verbinden op wijkniveau. Een trend die ik tot mijn genoegen ook landelijk steeds duidelijker zie. Daar waar het gereguleerde systeem van gemeentes en zorgverzekeringen vastloopt, zorgt lokaal samenwerken voor duurzame oplossingen. Mooie voorbeelden die bij de pitch voorbijkwamen speelden in burgerparticipatie, verbinding tussen inwoners en lagere zorgkosten, maar studenten verbinden aan eenzame ouderen. Het meest vernieuwend vond ik de pitch dat met behulp van Artificial Intelligence en big data analyse persoonlijke voorkeuren van een zorgvrager in kaart brengt en zo persoonsgericht informatie kan ontsluiten over ondersteunende organisaties in Bunnik.

Loopt het gereguleerde systeem vast, dan zorgt lokaal samenwerken voor duurzame oplossingen.

Voor mij is duidelijk dat er in Bunnik genoeg visie en creativiteit aangeboord kan worden om als proeftuin te fungeren voor U10, de samenwerking tussen de EBU en de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist. We beoordelen de inzendingen daarom ook op opschaalbaarheid. Want als de best practices van Bunnik uitgerold kunnen worden in andere gemeentes, dan zijn we pas écht duurzaam bezig. Begin januari volgt besluitvorming in de gemeenteraad en wordt bekend wie naar huis gaat met een bijdrage uit het fonds om zijn initiatief verder uit te werken.

Bunnik is de perfecte proeftuin voor U10

Tot slot een tip voor andere gemeentes die een pitch event organiseren. Wil je álles uit het event halen en lokaal samenwerken in de praktijk zien, laat de inzenders dan pitchen waar hun concurrent-pitchers bij zijn. In Bunnik wierp het namelijk direct zijn vruchten af: drie partijen raakten maandagavond met elkaar in gesprek en zien aanknopingspunten voor samenwerking en verbinding!

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548