Domein
Thema
  • Life Sciences
Categorie

Schippers investeert miljoenen in nieuwe antibiotica en alternatieven

Minister Edith Schippers (VWS) investeert de komende 4 jaar ruim 6 miljoen euro in onderzoek naar nieuwe antibiotica. Het geld is bestemd voor een nieuw onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van antibiotica en verbonden aan het eveneens nieuw op te richten National Antibiotic Development Platform. Het platform is onderdeel van het Netherlands Center for One Health en gaat onderzoek bundelen en versterken. Zowel het platform als het onderzoek gaan nog eind dit jaar van start. Schippers maakte dit donderdag 22 september bekend in New York, waar zij op een speciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties spreekt over het bestrijden van antibioticaresistentie.

Het nationale onderzoeksplatform faciliteert nauwe samenwerking tussen relevante kennisinstellingen en bedrijven in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven. De belangrijkste partners zijn het Netherlands Center for One Health, het Center for Antimicrobial Research in Leiden, Center for Sustainable Antimicrobials in Groningen, en Immuno Valley. Om de ontdekking van nieuwe middelen extra te stimuleren, wordt samen met de Technologiestichting STW, het ministerie van VWS, de topsector Life Sciences & Health, en de bovengenoemde partners een onderzoeksprogramma opgezet. Technologiestichting STW investeert 2 miljoen euro in het programma.

NADP, Netherlands Center for One Health en de Economic Board Utrecht

“Vanuit het EBU cluster Life Sciences zetten we in op regio overstijgende initiatieven die werkelijk het verschil kunnen maken. Vorig jaar hebben we vanuit Utrecht direct de basis gelegd voor deze nieuwe ronde van investeringen vanuit VWS, die er op gericht zijn onze leidende rol op het terrein van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieve therapieën verder uit te bouwen. Dit hebben we gedaan door allereerst het initiatief te nemen voor verbinding van de belangrijkste spelers op het terrein van humane- en diergezondheid binnen het Netherlands Center for One Health.

Met de oprichting van het NADP hebben we als Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht samen met onze partners het ultieme platform gecreëerd om samen met industriële partners het maatschappelijke probleem van de antibioticaresistentie aan te pakken. Het platform biedt ook voor de regio Utrecht een uitstekend vertrekpunt om ons internationaal op de kaart te zetten en nieuwe samenwerkingen en investeringen uit te lokken. Daarmee past dit initiatief uitstekend in de EBU agenda!” Aldus Prof. dr. Anton Pijpers, clustervoorzitter Gezond - Life Sciences.

Antibioticaresistentie bedreiging voor volksgezondheid

Antibioticaresistentie is mondiaal een bedreiging voor de volksgezondheid. Kern van het probleem is dat door onzorgvuldig gebruik steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu eenvoudig te genezen ziektes (zoals long- of blaasonsteking) weer levensbedreigend kunnen worden. Naar schatting van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) vallen er wereldwijd jaarlijks ca 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie. Sinds 1987 zijn er geen nieuwe klassen antibiotica meer op de markt gekomen. Om resistente bacteriën te kunnen bestrijden, is het cruciaal om meer onderzoek te doen naar nieuwe antibiotica of alternatieve (preventieve) behandelingen, zoals vaccins en probiotica.

Schippers geeft al enige tijd – vooral ook in haar internationale contacten (met landen als VS, Canada, Verenigd Koninkrijk, Zweden, China, Brazilië, Rusland en India, maar ook met de WHO) - hoge prioriteit aan het bestrijden van antibioticaresistentie. Dat deed zij ook tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap het eerste half jaar van 2016. In september 2014 op een bijeenkomst van de door president Obama geïnitieerde Global Health and Security Agenda in Washington, werd Nederland leading country op het tegengaan van antibioticaresistentie. In oktober dit jaar vindt deze GHSA-conferentie in Rotterdam plaats.

Freek van Muiswinkel

Freek van Muiswinkel is domeinmanager Gezond Life Sciences bij Economic Board Utrecht.

06-46614060 06-46614060