Domein
Categorie

Sectorplan Zorg Midden goedgekeurd

Organisaties in de zorgsector uit de provincie Utrecht en Gooi & Vechtstreek hebben de handen ineengeslagen. Gezamenlijk hebben ze een sectorplan Zorg regio Midden ingediend bij minister Asscher. Op basis van dit plan heeft het ministerie van SZW ruim 6 miljoen subsidie toegekend. Het plan gaat in per 1 juni 2014 en heeft een looptijd van twee jaar.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben bekend gemaakt dat werkgevers en werknemers in de zorg de handen ineen slaan en samen werken aan een sectorplan voor de zorg. Het sectorplan Zorg moet bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg.

Het plan voorziet erin dat de mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten op landelijk niveau worden opgepakt en maatregelen gericht op scholing en instroom jongeren via regionale sectorplannen. Minister Asscher heeft hiervoor een bedrag van in totaal € 100 miljoen (inclusief overhead) uitgetrokken. Daarvan is € 32,5 miljoen voor mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten gereserveerd en € 67,5 miljoen voor scholing van medewerkers en instroom jongeren. De zestien regionale werkgeversorganisaties kunnen landelijk plannen indienen voor een totaalbedrag van € 67,5 miljoen.

Het plan voor regio Midden Nederland is op 26 mei 2014 goed gekeurd. Er komt voor de provincie Utrecht en Gooi & Vechtstreek ruim € 6 miljoen vrij voor competentieontwikkeling en voor op- en omscholing van medewerkers. Doel is medewerkers voor te bereiden op en te ondersteunen bij de grote veranderingen die op de sector afkomen.

Economic Board Utrecht

De Economic Board Utrecht heeft de samenwerkende partijen ondersteund bij het indienen van het plan. Goed opgeleide mensen in de zorg die klaar zijn voor de toekomst is een belangrijke randvoorwaarde om onze ambitie voor een gezonde, slimme economie in de regio Utrecht vorm te geven. Daarbij hoort het inspelen op trends zoals zelfregie in de zorg en langer thuis blijven wonen. Met zorginnovaties spelen Utrechtse bedrijven, kennis- en zorginstellingen in op deze trends, denk bijvoorbeeld aan domotica. Utrecht heeft goede marktkansen in deze groeiende gezondheidseconomie.

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548