Domein
Thema
  • Slim gegevens gebruiken
Categorie

Smart City Expo Barcelona: vervolgafspraken en plannen rondom Healthy Urban Living

Van 13 en 15 november 2018 vond in Barcelona het jaarlijkse Smart City Expo World Congress (SCEWC) plaats. Utrecht Region was uiteraard vertegenwoordigd met alle ontwikkelingen in de regio op het gebied van Healthy Urban Living.

Klaes Sikkema, domeinmanager Slim van de Economic Board Utrecht presenteerde drie projecten. Het fundamentele onderzoeksprogramma Utrecht Exposome Hub, de Merwedekanaalzone en de RIVM-casus, waarbij het ministerie toestemming heeft gegeven om de data van het RIVM te gebruiken voor de ontwikkeling van gezond stedelijk leven. Sikkema over de kern van zijn verhaal: “Als je -zoals Utrecht- de ambitie hebt om de meest gezonde stedelijke omgeving van Europa te worden, maar tegelijkertijd heb je een enorme verdichtingsopgave, omdat er in rap tempo meer mensen bij komen, dan heb je te maken met grote uitdagingen. Daarvoor moet je slimme oplossingen ontwikkelen en precies dat doen we in de regio Utrecht”.

Utrecht in de wereld

Dat er al veel gebeurt in de regio, betekent niet dat Utrecht alle mooie ontwikkelingen voor zichzelf houdt. Aan de ene kant kunnen internationale partijen meewerken aan de ontwikkeling van diensten, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij Utrechtse consortia. En aan de andere kant kunnen de diensten die in de regio Utrecht worden ontwikkeld op het gebied van Healthy Urban Living goed als exportproduct naar de rest van Europa gebracht worden. Sikkema ziet dan ook het belang van de heldere keuze en focus op Healthy Urban Living en de mogelijkheid om regio Utrecht daarmee te profileren in een internationale context: “We konden met dit verhaal de regio Utrecht neerzetten als koploper op het gebied van Healthy Urban Living en hebben het verhaal meteen gevalideerd bij een internationale groep”.

Nederlandse delegatie

Niet alleen de regio Utrecht was sterk vertegenwoordigd op de Smart City Expo met bedrijvengemeenten zoals Utrecht, Amersfoort en Hilversum.  Heel Nederland was goed vertegenwoordigd. Sikkema heeft daarbij nog wel een kritische noot: “De verschillende steden vertellen allen hun eigen verhaal. Het zou volgens mij nog krachtiger zijn als we een overkoepelend verhaal vertellen op nationaal niveau waarbinnen ieder zijn eigen focus heeft”. 

Technologie versus Utrechtse toepassing

De Utrechtse ambitie werd in Barcelona positief ontvangen. Daarbij werd ook een andere aanpak gepresenteerd aan de wereld. Sikkema legt dit uit: “Opvallend is dat veel landen bezig zijn met de technologie, terwijl we in Utrecht - echt bezig zijn met de toepassingsgebieden. Zo zie je dat bij ons technologie als enabler gebruikt wordt en niet als doel”.

Goede gesprekken en vervolgafspraken

De internationale opzet van de Expo gaf de kans afspraken te maken, direct op het juiste niveau:  “Dat zijn afspraken om ideeën verder te concretiseren. Bijvoorbeeld over dataplatformen, visualisatiemogelijkheden, interventies op basis van scenario’s met echte data, slimme sensoren in  de buitenruimte en wearables die stress meten, et cetera”.

Plannen voor 2019

Een van de afspraken is die met Kari Aina Eik, secretaris generaal van OIER (Organization for International Economic Relations). Sikkema is enthousiast over dit contact: ”We willen samenwerken aan data-gedreven producten en diensten op het gebied van Healthy Urban Living, vanuit de regio Utrecht. Hopelijk hoort de regio daar binnenkort meer over”.

Volgend jaar weer een plek op het podium

“Ook interessant was de presentatie van mijn voorganger bij EBU Heerd Jan Hoogeveen. Hij presenteerde samen met Jan-Willem Wesselink van Future City Foundation het boek ‘Smart en Leefbaar’ over de ethische kwesties en hoe techniek onze leefomgeving beïnvloedt. Dit werd met zoveel enthousiasme ontvangen dat zo’n 15 tot 20 partijen direct wilden meedoen aan een vervolg. Volgend jaar staat Utrecht hiermee ieder geval weer op het podium in Barcelona”.

Schouders eronder 

Sikkema kwam met enthousiasme terug uit Barcelona: “Het laten samenwerken van partijen uit verschillende disciplines om onconventionele oplossingen te bieden voor een slimme en gezonde stad is wat mij betreft de grootste uitdaging. Laten we ons onderscheiden door juist de samenwerking nog meer te benadrukken en oplossingen te presenteren waar we technologie niet inzetten 'omdat het kan', maar juist omdat we er waarde mee toe kunnen voegen. Laten we problemen transparant maken om vervolgens samen de schouders eronder te zetten”.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018